Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
ebook Altaro - The Backup Bible Complete Edition

Sektor bankowy z nadzieją patrzy w chmury
Sektor bankowy z nadzieją patrzy w chmury

Jak szacuje IDC, w 2019 roku banki na całym świecie zainwestują ponad 20 mld dolarów w chmurę. Wdrożenie chmurowych systemów IT pozwala sektorowi finansowemu znaleźć odpowiedź na wiele problemów, takich jak rosnące koszty obsługi IT, presja konkurencyjna ze strony fintechów czy zagrożenia w ...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2021 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2021 roku

Certyfikacja jest doskonałym narzędziem rozwoju zawodowego. Większość decydentów IT twierdzi, że posiadanie pracownika z dodatkowymi umiejętnościami i wkładem wniesionym dzięki certyfikacji stanowi znaczną wartość ekonomiczną dla firmy. Koniec roku może stanowić doskonały impuls do zmian (również w obrębi...

Czytaj więcej...

Raport VMware: Polacy chcą więcej cyfrowej swobody w miejscu pracy
Raport VMware: Polacy chcą więcej cyfrowej swobody w miejscu pracy

Jak tworzyć silną markę pracodawcy, przyciągać do firmy najlepsze talenty i osiągać biznesowe wzrosty? To wyzwanie spędza sen z powiek menedżerom. Odpowiedź przynosi najnowszy raport firmy VMware. Wynika z niego, że firmy, które chętnie inwestują w rozwój cyfrowych doświadczeń pracowników znacznie ...

Czytaj więcej...

Hakerzy polują na konta w chmurze
Hakerzy polują na konta w chmurze

Według Ponemon Institute zhakowane konta w chmurze kosztują firmy średnio 6,2 milionów rocznie. Dwie trzecie specjalistów od bezpieczeństwa uważa, że jest to bardzo poważne zagrożenie dla ich organizacji.

Czytaj więcej...

Hornetsecurity przedstawia raport o cyberzagrożeniach
Hornetsecurity przedstawia raport o cyberzagrożeniach

Hornetsecurity, dostawca rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa poczty e-mail i tworzeni kopii zapasowych platformy Microsoft 365, opublikował raport Cyber Threat Report 2021/2022, w którym zawarto szczegółowe informacje na temat aktualnej sytuacji cyberzagrożeń ze szczególnym naciskiem na komunikację ...

Czytaj więcej...

Coraz więcej zabezpieczeń w modelu SaaS
Coraz więcej zabezpieczeń w modelu SaaS

Pandemia COVID-19 wywarła presję na zespołach zajmujących się bezpieczeństwem IT, aby migrować do rozwiązań zarządzanych w chmurze. Agencja badawcza Forrester zwraca uwagę na znaczny wzrost zainteresowanie zabezpieczeniami punktów końcowych oferowanych w modelu SaaS.

Czytaj więcej...

Aktualności

Fortinet ułatwia pracę z dowolnego miejsca

SecurityFortinet, globalny lider w dziedzinie zintegrowanych i zautomatyzowanych rozwiązań cyberochronnych, przedstawił spójną koncepcję zabezpieczania środowiska IT w firmach umożliwiających użytkownikom pracę z dowolnego miejsca. Zaprezentował też kategoryzację swojej najbardziej kompletnej w branży oferty rozwiązań zapewniających bezpieczną łączność z firmowymi zasobami.

Rozwiązania ochronne firmy Fortinet umożliwiają zabezpieczenie urządzeń końcowych i sieci, a także wdrożenie uwierzytelniania zgodnego z metodą „zero trust”. Są one połączone ze sobą w ramach platformy Fortinet Security Fabric, która gwarantuje wymianę informacji o zagrożeniach czyhających na użytkowników w podróży, w domu lub w biurze, dzięki czemu zapewnia ochronę i produktywność klasy korporacyjnej. Możliwości te - zaprojektowane z myślą o sposobie prowadzenia biznesu w erze pracy z dowolnego miejsca - są dostępne już teraz.

Praca z dowolnego miejsca przynosi korzyści pracownikom i cyberprzestępcom
Pandemia COVID-19 okazała się czynnikiem wymuszającym pracę z dowolnego miejsca, co przyczyniło się do znacznego wzrostu popularności tego modelu. Analiza prognoz firmy Gartner pokazuje, że "zmiana charakteru pracy spowoduje do końca 2024 r. wzrost odsetka pracowników zdalnych do 60% wszystkich zatrudnionych, w porównaniu z 52% w 2020 r.". Również według Gartnera, "przedsiębiorstwa stoją w obliczu hybrydowego modelu pracy w przyszłości, a 75% hybrydowych lub zdalnych wykwalifikowanych pracowników twierdzi, że ich oczekiwania dotyczące elastyczności pracy wzrosły".

Jednocześnie wieloetapowe, wyrafinowane ataki, takie jak ransomware, nękają przedsiębiorstwa w coraz szybszym tempie. Według opracowanego przez FortiGuard Labs raportu 1H Global Threat Landscape, liczba incydentów spowodowanych przez ransomware wzrosła o prawie 1100% od czerwca 2020 do czerwca 2021. Natomiast w ostatnim globalnym badaniu dotyczącym tego rodzaju zagrożeń, przeprowadzonym przez Fortinet, aż 67% podmiotów zgłosiło, że było celem ataku ransomware.

Stało się oczywiste, że praca zdalna i hybrydowa zostanie z nami na długo, a cyberprzestępcy nadal będą wykorzystywać stwarzane przez nią korzyści. Aby stawić czoła zmianom w sposobie pracy i związanym z nimi zagrożeniom, przedsiębiorstwa przyjmujące model pracy z dowolnego miejsca muszą zapewnić także stosowne zabezpieczenia poprzez wdrożenie rozwiązań, które będą w stanie śledzić poczynania użytkowników oraz umożliwiać ich ochronę, bez względu na lokalizację.
 
Fortinet dostarcza zabezpieczenia stworzone z myślą o pracy z dowolnego miejsca
Użytkownicy, którzy podróżują oraz przemieszczają się między biurem i domem, uzyskują dostęp do aplikacji działających w chmurze lub firmowym centrum danych. Częsta zmiana lokalizacji powoduje konieczność ujednolicenia zabezpieczeń urządzeń końcowych i sieci, a także wprowadzenia modelu „zero trust”. Administratorzy mogą tego dokonać za pomocą obecnych w rozwiązaniach ochronnych interfejsów API oraz innych mechanizmów ułatwiających integrację i kontekstowe zabezpieczenie danych, co zapewni użytkownikom podobny komfort pracy, niezależnie od lokalizacji. Fortinet jest jedynym dostawcą, który jest w stanie zagwarantować taką unifikację poprzez dostosowanie zabezpieczeń do miejsca, w którym znajdują się użytkownicy i zasobów, do których uzyskują dostęp. Poniżej trzy przykłady zastosowania rozwiązań Fortinet w zależności od aktualnego miejsca pracy użytkownika.

Podróże: Użytkownicy wykonujący swoje służbowe obowiązki poza biurem lub głównym miejscem zdalnej pracy (w którym dostępne są warstwowe zabezpieczenia) są potencjalnie narażeni na skutki działania zagrożeń podczas łączenia się z aplikacjami i zasobami niezbędnymi do pracy, za pomocą nieznanych i często niezabezpieczonych sieci w przypadkowych lokalizacjach. Umożliwia to cyberprzestępcom podsłuchiwanie komunikacji lub wykorzystanie nieodpowiednio chronionych urządzeń do przeprowadzania ataków. Aby zabezpieczyć mobilnych użytkowników, Fortinet rekomenduje skorzystanie z następujących, zintegrowanych ze sobą rozwiązań:

• Bezpieczeństwo urządzeń końcowych: EPP, EDR, XDR (FortiEDR, FortiXDR)
• Dostęp zgodny z podejściem „zero trust”: ZTNA (FortiClient, FortiOS, FortiGate) + kontrola tożsamości (FortiAuthenticator, FortiToken)
• Bezpieczeństwo sieci: SASE (FortiSASE Remote)

Praca z domu: Pracownicy zdalni i hybrydowi zazwyczaj logują się z ustalonej zewnętrznej lokalizacji, w której obecna jest pewna infrastruktura umożliwiająca pracę, taka jak monitor, sieć domowa oraz kamera internetowa i mikrofon. Jednak sieci domowe są pełne niezabezpieczonych urządzeń IoT, a także podłączeni są do nich inni użytkownicy mogą wykorzystywać dostępną przepustowość łącza poprzez oglądanie filmów przez internet lub granie w trybie online, a przez to obniżać wydajność pracy. Taka infrastruktura często również znajduje się poza zasięgiem mechanizmów ochronnych i kontrolnych, którymi objęta jest sieć firmowa. Aby zapewnić zarządzane bezpieczeństwo klasy korporacyjnej użytkownikom w domu, Fortinet rekomenduje skorzystanie z następujących, zintegrowanych ze sobą rozwiązań:

• Bezpieczeństwo urządzeń końcowych: EPP, EDR, XDR (FortiEDR, FortiXDR)
• Dostęp zgodny z podejściem „zero trust”: ZTNA (FortiClient, FortiOS, FortiGate) + kontrola tożsamości (FortiAuthenticator, FortiToken)
• Bezpieczeństwo sieci: Linksys HomeWRK for Business | Secured by Fortinet

Biuro: Nawet jeśli użytkownicy pracują w miejscu, w którym pracodawca zapewnia pracownikom odpowiednio zabezpieczoną sieć, nadal w ramach warstwowego podejścia konieczne jest zapewnienie silnej ochrony urządzeń końcowych. Istnieje bowiem możliwość wykorzystania luk w ich zabezpieczeniach lub wykorzystania do włamania rozwiązań firm trzecich, co stanowi punkt wejścia dla cyberprzestępców w celu ominięcia kontroli korporacyjnej. Aby zabezpieczyć użytkowników, urządzenia i serwery w biurze, Fortinet rekomenduje skorzystanie z następujących, zintegrowanych ze sobą rozwiązań:

• Bezpieczeństwo urządzeń końcowych: EPP, EDR, XDR (FortiEDR, FortiXDR)
• Dostęp zgodny z podejściem „zero trust”: ZTNA (FortiClient, FortiOS, FortiGate) + kontrola tożsamości (FortiAuthenticator, FortiToken)
• Bezpieczeństwo sieci: firewall nowej generacji (FortiGate + FortiGate-VM)
 
Wszystkie rozwiązania te są dostępne jako elementy składowe platformy Fortinet Security Fabric, która zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa i ułatwia zarządzanie nim, a także wpływa na obniżenie całkowitego kosztu użytkowania systemów ochronnych. Fortinet jest jedynym dostawcą umożliwiającym wdrożenie modelu „zero trust” w podróży, biurze oraz w pracy zdalnej z domu, a także jedynym producentem wszystkich wymaganych komponentów zintegrowanej i zautomatyzowanej platformy cyberbezpieczeństwa do obsługi tych sposobów pracy z dowolnego miejsca.

Usługi upraszczają pracę z dowolnego miejsca
Aby jeszcze bardziej przyspieszyć popularyzację bezpiecznej pracy z dowolnego miejsca, firma Fortinet zobowiązała się do rozszerzenia oferty usługowej FortiTrust, w skład której wchodzą produkty ochronne objęte uproszczonym i ujednoliconym modelem licencjonowania, zaprojektowanym z myślą o sposobie prowadzenia działalności przez firmy z dowolnego miejsca.

W przeciwieństwie do większości skomplikowanych modeli licencjonowania, w których w oddzielny sposób naliczane są opłaty dotyczące urządzeń, oprogramowania i usług chmurowych, FortiTrust wprowadza ujednolicony model - jest w nim tylko jeden rodzaj licencji przypisanej konkretnemu użytkownikowi, która płynnie „podąża” za nim w każdym rodzaju środowiska lub wykorzystywanego rozwiązania.

Takie podejście pozwala przedsiębiorstwom na dynamiczne dostosowywanie się do wyzwań związanych z pracą z dowolnego miejsca, jak zmieniające się potrzeby dotyczące łączności, wzrost liczby pracowników hybrydowych lub zasobów przenoszonych pomiędzy środowiskami fizycznymi i wirtualnymi, a także różnymi rodzajami urządzeń. Uproszczony model licencjonowania FortiTrust zapewnia prawdziwą elastyczność pracy w sieci i umożliwia łatwe wdrażanie nowych rozwiązań zaprojektowanych dla środowisk zmieniających się w dynamiczny sposób.

Bezpieczeństwo pracy z dowolnego miejsca wzmocnione dzięki inteligentnej analizie zagrożeń bazującej na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym
FortiGuard Labs to należąca do firmy Fortinet elitarna jednostka badawcza zajmująca się analizą cyberzagrożeń. Jej zadaniem jest opracowywanie i wykorzystywanie najnowocześniejszych mechanizmów sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w celu zapewnienia klientom szybkiej i konsekwentnej ochrony na najwyższym poziomie przeciwko zagrożeniom, a także innych przydatnych informacji.

FortiGuard Labs nieustannie monitoruje sytuację dotyczącą cyberataków na całym świecie. Wykorzystuje do tego miliony czujników sieciowych oraz informacje uzyskiwane od setek partnerów. Dzięki temu produkty ochronne Fortinet są uzbrojone w najlepsze dostępne mechanizmy zapewniające identyfikację zagrożeń i ochronę środowisk IT. Uzyskane w wyniku tych wysiłków, zawsze aktualne informacje o zagrożeniach, które zwiększają zdolność firmy Fortinet do dostosowywania sposobów zabezpieczania do różnorakich lokalizacji użytkowników, a także wykorzystywanych do połączenia się z firmowymi zasobami różnymi rodzajami urządzeń i aplikacji.

"Umożliwienie użytkownikom przemieszczania się pomiędzy różnymi środowiskami pracy w płynny sposób wpływa pozytywnie na ich produktywność, ale ma również krytyczne konsekwencje dla zapewnienia ochrony. Cyberprzestępcy szybko wykorzystali rosnącą liczbę luk w zabezpieczeniach oraz sposobów możliwości zaatakowania, które powstały w wyniku zmiany modelu pracy, co ułatwiło im przedostawanie się do firmowych sieci. Korporacje wymagają obecnie zabezpieczeń umożliwiających pracę z dowolnego miejsca, które dzięki swojej elastyczności i dynamice zmian mogą dostosować się do wymagań biznesowych. Fortinet jest jedynym dostawcą ujednoliconych rozwiązań ochronnych stworzonych na potrzeby ery pracy z dowolnego miejsca, które płynnie dostosowują się do środowiska użytkownika i przyjętego przez firmę profilu ryzyka" - mówi John Maddison, EVP of Products and CMO at Fortinet.

"Wspieranie hybrydowych pracowników pociągnęło za sobą konieczność ponoszenia znacznych inwestycji zarówno w działach IT, jak i bezpieczeństwa. W miarę jak przedsiębiorstwa zobowiązują się do długoterminowego korzystania z modelu hybrydowego, pojawiają się nowe strategie dotyczące dostępu do zasobów i ich zabezpieczania. Cieszy, że Fortinet optymalizuje swoje portfolio rozwiązań ochronnych i usług, aby pomóc w realizowaniu tych strategii" - stwierdził Dave Gruber, Senior Analyst, ESG.

Źródło: Fortinet

Logowanie i rejestracja