Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
ebook Altaro - The Backup Bible Complete Edition

Veeam Data Protection Report 2021
Veeam Data Protection Report 2021

Jak wynika z raportu firmy Veeam na temat ochrony danych w 2021 roku (Veeam Data Protection Report 2021), problemy z ochroną danych utrudniają transformację cyfrową przedsiębiorstwom na całym świecie. Tworzenie kopii zapasowych kończy się niepowodzeniem w 58% przypadków, co oznacza, że dane pozostają bez ochrony...

Czytaj więcej...

Hakerzy polują na konta w chmurze
Hakerzy polują na konta w chmurze

Według Ponemon Institute zhakowane konta w chmurze kosztują firmy średnio 6,2 milionów rocznie. Dwie trzecie specjalistów od bezpieczeństwa uważa, że jest to bardzo poważne zagrożenie dla ich organizacji.

Czytaj więcej...

Coraz więcej zabezpieczeń w modelu SaaS
Coraz więcej zabezpieczeń w modelu SaaS

Pandemia COVID-19 wywarła presję na zespołach zajmujących się bezpieczeństwem IT, aby migrować do rozwiązań zarządzanych w chmurze. Agencja badawcza Forrester zwraca uwagę na znaczny wzrost zainteresowanie zabezpieczeniami punktów końcowych oferowanych w modelu SaaS.

Czytaj więcej...

400 miliardów dolarów przychodów z chmury publicznej
400 miliardów dolarów przychodów z chmury publicznej

Analitycy IDC opublikowali raport o globalnym rynku usług chmurowych w modelach PaaS (platforma jako usługa) i IaaS (infrastruktura jako usługa). Rynek rozwiązań PaaS i IaaS w latach 2021-2025 ma rosnąć w tempie nawet 28,8% rok do roku, co przełoży się na znaczące przychody dla dostawców usług. Mają one wynieść ...

Czytaj więcej...

Jak kraje UE korzystają z chmury? - Polska nadal sceptyczna
Jak kraje UE korzystają z chmury? - Polska nadal sceptyczna

Europejskie firmy chętnie wybierają rozwiązania chmurowe do swoich systemów IT. Przodują w tym Włosi i Brytyjczycy. Z drugiej strony polscy przedsiębiorcy nadal deklarują brak zaufania do tego typu rozwiązań, choć cloud computing może przynieść im znaczące korzyści zarówno w obszarze bezpieczeństwa, jak i...

Czytaj więcej...

Sektor bankowy z nadzieją patrzy w chmury
Sektor bankowy z nadzieją patrzy w chmury

Jak szacuje IDC, w 2019 roku banki na całym świecie zainwestują ponad 20 mld dolarów w chmurę. Wdrożenie chmurowych systemów IT pozwala sektorowi finansowemu znaleźć odpowiedź na wiele problemów, takich jak rosnące koszty obsługi IT, presja konkurencyjna ze strony fintechów czy zagrożenia w ...

Czytaj więcej...

Aktualności

Proxmox Backup Server 2.1

ProxmoxKilka dni po wydaniu Proxmox Virtual Environment 7.1, firma Proxmox Server Solutions GmbH udostępniła zaktualizowaną wersję rozwiązania open source klasy korporacyjnej do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych, kontenerów i hostów fizycznych - Proxmox Backup Server 2.1.

Nową wersję Proxmox Backup Server oparto na Debianie 11.1 "Bullseye", ale korzysta ona z nowszego jądra Linux 5.13 i zawiera OpenZFS 2.1. Cały stos oprogramowania jest napisany w Rust - nowoczesnym, szybkim i wydajnym pod względem obsługi pamięci języku. Jest to rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych dla przedsiębiorstw, które umożliwia tworzenie kopii zapasowych i przywracanie maszyn wirtualnych, kontenerów i hostów fizycznych, obsługuje przyrostowe, w pełni zdeduplikowane kopie zapasowe, znacznie zmniejszając obciążenie sieci, wymaganą przestrzeń dyskową, a w rezultacie całkowity koszt infrastruktury.

Kluczowe cechy Proxmox Backup Server 2.1:
● Ulepszenia w zarządzaniu kopiami zapasowymi:
- wprowadzono obsługę ustawiania elastycznych limitów przepustowości kontroli ruchu. Umożliwia ograniczanie ruchu przychodzącego (na przykład tworzenie kopii zapasowych) i wychodzącego (na przykład przywracanie). Użytkownicy mogą teraz konfigurować reguły kontroli ruchu i ustawiać limity, które mają obowiązywać tylko w określonych ramach czasowych.
- Ochrona kopii zapasowych: kopie zapasowe można teraz oznaczać jako „chronione”, co zapobiegnie ich okrojeniu lub ręcznemu usunięciu bez uprzedniego usunięcia flagi ochrony.
- „filtr grupowania” dla zadań synchronizacji i zadań tworzenia kopii zapasowych na taśmach: dla każdego zadania kopii zapasowej można zastosować wiele filtrów skumulowanych. Użytkownicy mogą określić, czy chcą przetwarzać tylko określony typ kopii zapasowej, określoną grupę lub wyrażenie regularne pasujące do identyfikatora grupy dla takiego zadania.
● Ulepszenia w obrębie RRD: zoptymalizowany system RRD pozwala na przechowywanie i wyświetlanie danych interwałów czasowych. Teraz możliwa jest znacznie wyższa dokładność w panelu z następującymi interwałami; dziennie: 1 min / miesięcznie: 30 min / rocznie: 6h / na dekadę: 1 tydzień. W sumie dane można przechowywać przez 10 lat
● Ulepszona obsługa OpenID Connect (OIDC): ulepszenia obsługi otwartego protokołu OpenID Connect, który zapewnia jednokrotne logowanie (SSO), pozwala na konfigurowanie arbitralnego żądania nazwy użytkownika. Żądane zakresy żądań informacji o użytkowniku można teraz również ustawić, jednak ustawienia domyślne pozostają takie same („profil” i „e-mail”). Zachowanie monitu, które wcześniej było zakodowane na sztywno jako „logowanie”, jest teraz nieskonfigurowane i można je skonfigurować do wariantów zdefiniowanych w specyfikacji OIDC lub dowolnym rozszerzeniu.
● Ulepszenia interfejsu webowego:
- Nowy panel zarządzania ruchem;
- Wykresy obciążenia i użycia mają znacznie wyższą dokładność;
- W przypadku zadań tworzenia kopii zapasowych na taśmie wyświetlana jest teraz następna etykieta nośnika taśmowego;
- Ulepszono tłumaczenie GUI
● Ulepszenia w Backendzie:
- Dodano nowe narzędzie do debugowania, za pomocą którego można sprawdzać pliki magazynu danych Proxmox Backup, weryfikować integralność, a w niektórych przypadkach odzyskiwać dane.

Proxmox Backup Server jest dostępny na zasadach licencji GNU AGPL v3.

Przedsiębiorstwa zainteresowane wsparciem technicznym, mogą skorzystać z oferty firmy Proxmox, która świadczy pomoc techniczną w oparciu o model subskrypcyjny. Ceny subskrypcji rozpoczynają się od 449 EUR za rok.

Proxmox Backup Server 2.1 pobierzesz bezpłatnie z tej strony.

 

Logowanie i rejestracja