Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Coraz więcej zabezpieczeń w modelu SaaS
Coraz więcej zabezpieczeń w modelu SaaS

Pandemia COVID-19 wywarła presję na zespołach zajmujących się bezpieczeństwem IT, aby migrować do rozwiązań zarządzanych w chmurze. Agencja badawcza Forrester zwraca uwagę na znaczny wzrost zainteresowanie zabezpieczeniami punktów końcowych oferowanych w modelu SaaS.

Czytaj więcej...

Veeam Data Protection Report 2021
Veeam Data Protection Report 2021

Jak wynika z raportu firmy Veeam na temat ochrony danych w 2021 roku (Veeam Data Protection Report 2021), problemy z ochroną danych utrudniają transformację cyfrową przedsiębiorstwom na całym świecie. Tworzenie kopii zapasowych kończy się niepowodzeniem w 58% przypadków, co oznacza, że dane pozostają bez ochrony...

Czytaj więcej...

Jak kraje UE korzystają z chmury? - Polska nadal sceptyczna
Jak kraje UE korzystają z chmury? - Polska nadal sceptyczna

Europejskie firmy chętnie wybierają rozwiązania chmurowe do swoich systemów IT. Przodują w tym Włosi i Brytyjczycy. Z drugiej strony polscy przedsiębiorcy nadal deklarują brak zaufania do tego typu rozwiązań, choć cloud computing może przynieść im znaczące korzyści zarówno w obszarze bezpieczeństwa, jak i...

Czytaj więcej...

400 miliardów dolarów przychodów z chmury publicznej
400 miliardów dolarów przychodów z chmury publicznej

Analitycy IDC opublikowali raport o globalnym rynku usług chmurowych w modelach PaaS (platforma jako usługa) i IaaS (infrastruktura jako usługa). Rynek rozwiązań PaaS i IaaS w latach 2021-2025 ma rosnąć w tempie nawet 28,8% rok do roku, co przełoży się na znaczące przychody dla dostawców usług. Mają one wynieść ...

Czytaj więcej...

Sektor bankowy z nadzieją patrzy w chmury
Sektor bankowy z nadzieją patrzy w chmury

Jak szacuje IDC, w 2019 roku banki na całym świecie zainwestują ponad 20 mld dolarów w chmurę. Wdrożenie chmurowych systemów IT pozwala sektorowi finansowemu znaleźć odpowiedź na wiele problemów, takich jak rosnące koszty obsługi IT, presja konkurencyjna ze strony fintechów czy zagrożenia w ...

Czytaj więcej...

Hakerzy polują na konta w chmurze
Hakerzy polują na konta w chmurze

Według Ponemon Institute zhakowane konta w chmurze kosztują firmy średnio 6,2 milionów rocznie. Dwie trzecie specjalistów od bezpieczeństwa uważa, że jest to bardzo poważne zagrożenie dla ich organizacji.

Czytaj więcej...

Aktualności

Trendy w systemach ERP w 2022 roku

PrognozySystemy ERP stale ewoluują, a od ponad dwóch lat rozwijana jest już czwarta generacja cyfrowych narzędzi dla przedsiębiorstw. Nie inaczej będzie w 2022 roku, kiedy to zwiększy się liczba funkcjonalności zasilanych sztuczną inteligencją, czy też udostępnionych zostanie więcej pakietów systemowych w wersjach mobilnych. Istotnego znaczenia nabierze również demokratyzacja narzędzi ERP oraz dalszy rozwój technologii modułowych.

W połowie 2019 roku eksperci Gartnera zakwestionowali ówczesną definicję systemu ERP. Uznali, że liczba funkcji systemu wzrosła na tyle, że wąska definicja tej technologii nie spełnia już swojego zdania. Obecnie bowiem liczba możliwości oferowanych przez dostawców systemów wykracza daleko poza planowanie i zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa. Obecne ekosystemy ERP obejmują nie tylko klientów, ale także partnerów, konkurentów i interesariuszy. Gartner przewiduje, że do 2023 roku większość wiodących systemów ERP będzie oferować funkcjonalności nowej generacji, takie jak mobilny dostęp, narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, modułowość oprogramowania, czy otwarty dostęp do kodu.

Wzrost znaczenia iERP
Sztuczna inteligencja towarzyszy nam na każdym kroku, szeroka adaptacja AI do narzędzi ERP to tylko kwestia czasu. Stąd określenie iERP oznaczające inteligentne technologie ERP. W 2022 roku iERP z zaawansowaną automatyzacją i inteligencją nie będą już opcjonalnymi dodatkami, ale wbudowanymi elementami.

"Takie rozwiązania umożliwią organizacjom innowacyjne przetwarzanie danych, tworzenie nowych przepływów pracy, rozszerzenie automatyzacji rutynowych zadań i przekształcanie złożonych, nieustrukturyzowanych danych w użyteczne spostrzeżenia" - podkreśla Filip Fludra z Exact Software Poland. "Oczekuje się, że do 2023 roku dane ERP będą stanowiły 30% wszystkich generowanych przez AI analiz predykcyjnych i prognoz w przedsiębiorstwie".

Mobilne ERP staje się normą
Dotychczas wersje mobilne systemów bywały opcjonalne, jednakże w nadchodzącym czasie stanie się to standardem. W dobie zmienności i pandemicznych zawirowań dostępność kluczowych funkcjonalności w każdym miejscu i czasie ma istotne znaczenie dla ciągłości prowadzenia biznesu. Mobilne ERP zapewni zdalny dostęp do danych funkcji w czasie rzeczywistym i wgląd na wszystkich krytycznych procesów, pozwalając pracownikom na prowadzenie działań back-end i front-end z poziomu smartfona. Przejście do mobilnego interfejsu umożliwi również zwiększenie współpracy wśród rozproszonych pracowników, podnosząc w ten sposób sprawność i wydajność.

Systemowa cyberochrona
Mobilne ERP to także wyzwanie w zakresie cyberbezpieczeństwa. Podatność na ataki i wycieki informacji rośnie wraz z liczbą rozproszonych urządzeń i użytkowników. W celu zabezpieczenia dostępu do mobilnego ERP zdalnym pracownikom, dostawcy skupią się na rozwoju funkcji bezpieczeństwa, takich jak wieloczynnikowa identyfikacja. Systemy ERP mogą zyskać także własne narzędzia VPN, które pozwolą na bezpieczne logowanie się z różnych urządzeń i sieci.

Modułowe ERP
Konwencjonalne systemy ERP są często postrzegane jako przeszkoda dla zwinności, ponieważ nawet niewielkie dostosowania po wdrożeniu mogą być niezwykle złożone i kosztowne. W związku z tym następuje ciągła zmiana w kierunku złożonych systemów ERP o modułowych i pakietowych możliwościach, które umożliwiają nawet zwykłym programistom tworzenie i wdrażanie nowych funkcji i usług biznesowych. Kluczowym osiągnięciem w tej dziedzinie jest wzrost low-code i no-code ERP, które umożliwiają optymalizowanie aplikacji wewnątrz organizacji. Przyszłe platformy ERP będą wyróżniać się konfigurowalnymi pulpitami, interfejsem zawierającym narzędzie wykorzystujące sztuczną inteligencję, na przykład chatboty. To wszystko sprawi, że dostęp do systemu będzie prostszy i bardziej elastyczny dla użytkownika.

Specjalizacja zamiast uniwersalizacji
W dobie powszechnej indywidualizacji rozwiązań, istotnego znaczenia nabierze dostosowanie ERP do zróżnicowanych potrzeb biznesowych. Stąd stawianie na architekturę modułową i dedykowane różnym branżom pakiety. Istotne przy tym będzie też otwarcie kodu, które ułatwi integracje z innymi technologiami, takimi jak IoT czy analityka procesów. Dwupoziomowa strategia ERP umożliwia dużym organizacjom, działającym w wielu lokalizacjach i oddziałach, integrację rozwiązań ERP warstwy 1 (przeznaczonych dla konglomeratów) z rozwiązaniami ERP warstwy 2 (przeznaczonymi dla średnich i mniejszych firm). Korzyści płynące z tej strategii obejmują możliwość skuteczniejszego zaspokojenia specyficznych potrzeb biznesowych i wymagań lokalnych. Jednocześnie pozwala ona na znaczne oszczędności kosztów wdrożenia, utrzymania i aktualizacji, a także poprawę doświadczeń użytkowników w całym ekosystemie.

"Systemy ERP ewoluują, a kierunki ich rozwoju będą wyznaczać takie trendy jak indywidualizacja, modułowość platform, integracja technologii, podnoszenie dostępności i cyberbezpieczeństwo. W najbliższym roku rozwój ten będzie kontynuowany. Krytycznym wyzwaniem dla większości firm będzie zatem integracja wybranych funkcjonalności w użytkowanych obecnie systemach, bez konieczności uciekania się do ryzykownych, drogich i czasochłonnych migracji, czy też aktualizacji" - dodaje Filip Fludra z Exact Software Poland.

Źródło: Exact

Logowanie i rejestracja