Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2021 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2021 roku

Certyfikacja jest doskonałym narzędziem rozwoju zawodowego. Większość decydentów IT twierdzi, że posiadanie pracownika z dodatkowymi umiejętnościami i wkładem wniesionym dzięki certyfikacji stanowi znaczną wartość ekonomiczną dla firmy. Koniec roku może stanowić doskonały impuls do zmian (również w obrębi...

Czytaj więcej...

Czy polskie MŚP są gotowe na chmurę?
Czy polskie MŚP są gotowe na chmurę?

Tylko 11% polskich firm korzystało z usług w chmurze publicznej w 2018 roku. Średnia dla Unii Europejskiej była ponad dwa razy wyższa (26%), a Finlandia zanotowała rekordowy wynik 65%. Dynamiczny wzrost ilości danych, zmiany wymagań klientów czy regulacje takie jak RODO przyspieszają proces cyfryzacji w przedsię...

Czytaj więcej...

The SysAdmin DOJO Podcast - ekspercka wiedza ze świata IT
The SysAdmin DOJO Podcast - ekspercka wiedza ze świata IT

Coraz większą popularność zyskują podkasty. Nie są tak angażujące jak różnorodne filmiki tematyczne, tym samym możemy je odsłuchać w trakcie domowych czynności, joggingu, spaceru czy nawet prowadząc samochód. Dla mnie największą wartość stanowią audycje związane z pracą zawodową i zainteresowaniami, inspi...

Czytaj więcej...

Trzy czwarte firm wraca z chmury publicznej do prywatnej
Trzy czwarte firm wraca z chmury publicznej do prywatnej

To, jak rozwijała się infrastruktura chmur obliczeniowych w ciągu ostatnich 15 lat, jest jednym z fenomenów i najważniejszych w historii przykładów konwergencji rozwiązań obliczeniowych i komunikacyjnych. Dzięki tego typu platformom przedsiębiorstwom zapewniona została niespotykana wcześniej możliwość szy...

Czytaj więcej...

Cloud Computing motorem innowacji
Cloud Computing motorem innowacji

W ciągu najbliższych trzech lat wydatki na chmury publiczne wzrosną niemal dwukrotnie i wyniosą nawet 370 mld dolarów, donosi najnowszy raport opracowany przez IDC. Szacuje się, że już w 2019 r. osiągną zawrotna kwotę 210 mld. Boom na rozwiązania chmurowe napędza przede wszystkim biznesowa gonitwa za nowymi prod...

Czytaj więcej...

Generacja C na brzegu sieci - jak na branżę IT wpłynie edge computing?
Generacja C na brzegu sieci - jak na branżę IT wpłynie edge computing?

Szacuje się, że do 2021 r. internetowy ruch generowany przez urządzenia mobilne wzrośnie czterokrotnie, a transfer związany ze strumieniowym wideo i grami online - pięciokrotnie. Coraz więcej danych nie tylko pobieramy z internetu, ale także przesyłamy. Do tego dochodzi rosnąca popularność urządzeń, które generu...

Czytaj więcej...

Aktualności

Prawo do zapomnienia zgodne z RODO - jak go zapewnić?

RODO prawo do zapomnieniaCzy wiesz, że w Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych 2016/679, czyli tzw. Rozporządzenie RODO, zobowiązuje Cię do zapewnienia prawa do zapomnienia wobec użytkownika, który zgłosił takie roszczenie wobec twojej firmy?

Co oznacza prawo do zapomnienia i na czym to polega?
Prawo do zapomnienia zapewnia, że użytkownik, który nie chce, abyś przetwarzał jego dane, mógł zgłosić wobec tego sprzeciw i nakazać usunięcie jego danych. Czy działa to zawsze i oznacza konieczność natychmiastowego usunięcia danych użytkownika? Niekoniecznie.

Ty, jako przetwarzający dane użytkownika, możesz te dane przechowywać z ważnych i uzasadnionych powodów przez określony czas pomimo wniesienia sprzeciwu przez użytkownika, np.:
• w celach księgowo-podatkowych czyli w celu odpowiedniego rozliczenia należnego podatku, lub innych należności wobec państwa. Zazwyczaj takie dane należy przechowywać do 5 lat od momentu zaistnienia czynności podatkowej (np. sprzedaż produktu lub usługi dla użytkownika) czy w przypadku danych osobowych pracownika nawet przez kilkadziesiąt lat (tyle, ile przepisy wymagają przechowywania dokumentacji pracowniczej)!
• w celu uznania praw nabytych przez użytkownika takich jak rękojmia czy gwarancja. Skasowanie danych użytkownika po kilku dniach od złożonego zamówienia może później utrudnić spełnienie jego praw do reklamacji, rękojmi na sprzedany produkt lub usługę. Zazwyczaj takie uprawnienie przysługuje użytkownikowi od roku do dwóch lat (a w przypadku produktów o gwarancji dłuższej niż 2 lata – odpowiednio dłużej do długości trwania tej gwarancji). Użytkownik skasowany z bazy w przypadku reklamacji będzie musiał sam udowodnić nam, że coś u nas kupił. A że prawo nie obliguje go do przedstawienia oryginalnego dowodu zakupu, więc mamy prawo do przetwarzania danych do czasu wygaśnięcia jego praw.
• przechowywanie danych udowadniających spełnienie świadczenia na rzecz użytkownika, np. usunięcie z bazy newsletterowej. Bez przechowywania danych o dacie, godzinie i sposobie zapisu a następnie dacie wypisu z bazy, będzie utrudnione udowodnienie wypisu z tej bazy w sytuacji, gdy użytkownik zgłosi się po miesiącu od wypisu z roszczeniem.
 
W przypadkach powyżej można również dane zanonimizować, czyli pozbawić ich cechy, która jednoznacznie identyfikuje danego użytkownika jakąś daną, która jest dla niego unikalna i jednoznaczna (numer PESEL, adres e-mail, numer telefonu, adres, imię i nazwisko itp.). Wtedy dane w takim rekordzie można zamienić losowym ciągiem znaków, które przestaną wskazywać na danego użytkownika.

Taka możliwość przydaje się nie tylko do zachowania prawa do zapomnienia, ale również bardzo pomaga, gdy korzystamy z jakieś równoległej, deweloperskiej lub testowej wersji serwisu lub systemu na potrzeby jego rozwoju i poprawek. Wtedy firma deweloperska może przetwarzać odrealnione i zanonimizowane dane, nie przetwarzając realnych danych użytkowników.

Można do tego celu wykorzystać np. system do anonimizacji danych GALL.

Tak zanonimizowane dane są bezpieczne, nawet w przypadku włamania do serwisu lub kradzieży tych danych.

Artykuł Partnera

Logowanie i rejestracja