Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2021 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2021 roku

Certyfikacja jest doskonałym narzędziem rozwoju zawodowego. Większość decydentów IT twierdzi, że posiadanie pracownika z dodatkowymi umiejętnościami i wkładem wniesionym dzięki certyfikacji stanowi znaczną wartość ekonomiczną dla firmy. Koniec roku może stanowić doskonały impuls do zmian (również w obrębi...

Czytaj więcej...

Coraz więcej zabezpieczeń w modelu SaaS
Coraz więcej zabezpieczeń w modelu SaaS

Pandemia COVID-19 wywarła presję na zespołach zajmujących się bezpieczeństwem IT, aby migrować do rozwiązań zarządzanych w chmurze. Agencja badawcza Forrester zwraca uwagę na znaczny wzrost zainteresowanie zabezpieczeniami punktów końcowych oferowanych w modelu SaaS.

Czytaj więcej...

Raport VMware: Polacy chcą więcej cyfrowej swobody w miejscu pracy
Raport VMware: Polacy chcą więcej cyfrowej swobody w miejscu pracy

Jak tworzyć silną markę pracodawcy, przyciągać do firmy najlepsze talenty i osiągać biznesowe wzrosty? To wyzwanie spędza sen z powiek menedżerom. Odpowiedź przynosi najnowszy raport firmy VMware. Wynika z niego, że firmy, które chętnie inwestują w rozwój cyfrowych doświadczeń pracowników znacznie ...

Czytaj więcej...

Hakerzy polują na konta w chmurze
Hakerzy polują na konta w chmurze

Według Ponemon Institute zhakowane konta w chmurze kosztują firmy średnio 6,2 milionów rocznie. Dwie trzecie specjalistów od bezpieczeństwa uważa, że jest to bardzo poważne zagrożenie dla ich organizacji.

Czytaj więcej...

Hornetsecurity przedstawia raport o cyberzagrożeniach
Hornetsecurity przedstawia raport o cyberzagrożeniach

Hornetsecurity, dostawca rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa poczty e-mail i tworzeni kopii zapasowych platformy Microsoft 365, opublikował raport Cyber Threat Report 2021/2022, w którym zawarto szczegółowe informacje na temat aktualnej sytuacji cyberzagrożeń ze szczególnym naciskiem na komunikację ...

Czytaj więcej...

Sektor bankowy z nadzieją patrzy w chmury
Sektor bankowy z nadzieją patrzy w chmury

Jak szacuje IDC, w 2019 roku banki na całym świecie zainwestują ponad 20 mld dolarów w chmurę. Wdrożenie chmurowych systemów IT pozwala sektorowi finansowemu znaleźć odpowiedź na wiele problemów, takich jak rosnące koszty obsługi IT, presja konkurencyjna ze strony fintechów czy zagrożenia w ...

Czytaj więcej...

Aktualności

Red Hat OpenShift obniża bariery dla sztucznej inteligencji

Konteneryzacja OpehShiftRed Hat ogłosił dziś wprowadzenie nowych uprawnień i możliwości swojego narzędzia Red Hat OpenShift umożliwiających szybszy ruch inteligentnych aplikacji w chmurze hybrydowej. Wprowadzone usprawnienia, w tym certyfikacja Red Hat OpenShift do pracy z NVIDIA AI Enterprise 2.0 oraz ogólna dostępność Red Hat OpenShift 4.10 oferują organizacjom bezpieczniejsze i stabilniejsze rozwiązanie umożliwiające wprowadzanie, zarządzanie i skalowanie zadań w zakresie sztucznej inteligencji (AI).

Jak podaje Gartner, przychody wygenerowane przez oprogramowanie dedykowane sztucznej inteligencji (AI, Artificial Intelligence) w 2022 r. mogą wynieść łącznie 62,5 mld USD, co stanowi wzrost o 21,3% w stosunku do 2021 r. Integrowanie przez firmy możliwości AI i systemów uczenia maszynowego (ML, Machine Learning) z aplikacjami chmurowymi, aby móc zaoferować klientom dokładniejsze analizy i większą wartość wymaga szczególnie sprawnej, elastycznej i skalowalnej platformy. Musi ona umożliwiać szybsze budowanie i stosowanie modeli ML oraz inteligentnych aplikacji w procesie produkcyjnym. Rozwiązanie Red Hat OpenShift zostało opracowane, aby umożliwić takie działania, a nowo wprowadzone funkcjonalności ułatwią organizacjom dodawanie zadań AI do wiodącej wśród narzędzi dla firm platformy Kubernetes.

Łatwiej skorzystać z innowacji oferowanych przez AI
Sztuczna inteligencja rewolucjonizuje sposób prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa, jednak wdrożenie infrastruktury AI może być skomplikowane i wymagać dużych nakładów czasu i zasobów. Aby możliwe było przyśpieszenie tego procesu, rozwiązanie Red Hat OpenShift zyskało certyfikat i wsparcie programów NVIDIA AI Enterprise 2.0 stanowiących kompleksowy pakiet narzędzi chmurowych dedykowanych do zadań AI i analizy danych, który działa na powszechnie stosowanym narzędziu NVIDIA-Certified Systems. Ta zintegrowana platforma oferuje flagowe oprogramowanie AI NVIDIA, pakiet NVIDIA AI Enterprise, zoptymalizowany do funkcjonalności Red Hat OpenShift. Korzystając z NVIDIA AI Enterprise przy zastosowaniu Red Hat OpenShift, analitycy danych i deweloperzy mogą szybciej trenować swoje modele, integrować je z aplikacjami i stosować na dużą skalę.

"W czasie, gdy organizacje sięgają po inteligentne narzędzia oparte na technologiach AI/ML, by zyskać wiedzę niezbędną do podejmowania strategicznych decyzji, które mogą zapewnić im przewagę konkurencyjną, my dostrzegamy potencjał kontenerów i platform Kubernetes jako kluczowych narzędzi do przyśpieszenia tego nowego cyklu życia aplikacji. Red Hat OpenShift nie tylko zapewnia elastyczność, mobilność i skalowalność w trenowaniu, testowaniu i stosowaniu modeli ML, ale także zintegrowane możliwości DevOps pozwalające na lepszą współpracę pomiędzy analitykami danych a deweloperami. Poprzez naszą współpracę z NVIDIA pomagamy klientom przyspieszyć działanie zróżnicowanego wachlarza aplikacji AI, jednocześnie ułatwiając ich wdrożenie" - powiedział Joe Fernandes, wiceprezes i dyrektor generalny, Platforms Business Group, Red Hat.

Obecnie klienci mają możliwość korzystania z Red Hat OpenShift z NVIDIA-Certified Systems przy zastosowaniu oprogramowania NVIDIA AI Enterprise oraz obsługiwanych poprzednio systemów NVIDIA DGX A100, stanowiących uniwersalne wysokowydajne rozwiązanie do obsługi zadań AI. Dzięki temu organizacje są w stanie skonsolidować i przyspieszyć cały cykl operacji ML obejmujący inżynierię i analizę danych, trenowanie i rozwój oprogramowania oraz działania wnioskowania, korzystając z ujednoliconej i łatwiejszej do wprowadzenia infrastruktury AI. Ponadto zintegrowane możliwości DevOps i GitOps, jakie oferuje Red Hat OpenShift pozwalają MLOps przyśpieszyć ciągłe wprowadzanie aplikacji opartych na AI.

Stanowi to uzupełnienie planowanego wsparcia NVIDIA GPUs dostępnego z Red Hat OpenShift Data Science, o którym informowano wcześniej.

"Wykorzystanie rozwiązania Enterprise AI rośnie w tempie wykładniczym, przenosząc działania operacyjne firm na nowy poziom automatyzacji, jakiego wcześniej nawet sobie nie wyobrażaliśmy. Program NVIDIA AI Enterprise zyskał certyfikat Red Hat OpenShift, aby udostępnić niezrównany pakiet oprogramowania AI dla wiodącej platformy Kubernetes dla firm" - powiedział Justin Boitano, wiceprezes, Accelerated and Edge Computing, NVIDIA.

Kompleksowa platforma do obsługi zadań AI/ML
Red Hat OpenShift 4.10 stanowi kontynuację ekspansji platformy do obsługi szerokiego spektrum działań chmurowych w otwartej chmurze hybrydowej, umożliwiając organizacjom realizację działań AI/ML w kolejnych środowiskach. Najnowsza wersja OpenShift oferuje wsparcie dla dodatkowych chmur publicznych i architektury sprzętowej, zapewniając organizacjom elastyczność w wyborze lokalizacji dla używanych aplikacji poprzez uproszczenie i stabilność całości działań deweloperskich.

Nowe funkcje i możliwości mające na celu przyśpieszenie operacji AI/ML to m.in.:
● Wsparcie Infrastruktury dostarczonej przez instalatora (IPI) dla narzędzi Azure Stack Hub jak również Alibaba Cloud i IBM Cloud - w przypadku obu dostępne są wersje wstępne rozwiązań Użytkownicy mogą obecnie korzystać z procesu IPI w przypadku w pełni zautomatyzowanej zintegrowanej instalacji uruchamianej jednym kliknięciem dla OpenShift 4.
● Działanie Red Hat OpenShift na procesorach Arm. Użytkowanie na Arm będzie możliwe na dwa sposoby: pełna automatyzacja IPI dla Amazon Web Services (AWS) oraz instalacja bare metal zapewniona przez użytkownika (UPI) na istniejącej infrastrukturze. Oferuje to użytkownikom doświadczenia porównywalne do tego, czego mogą oczekiwać od Red Hat OpenShift dla AWS, przy dodatkowej najnowszej funkcjonalności opartej na Arm.
● Dostępność Red Hat OpenShift na NVIDIA LaunchPad. NVIDIA LaunchPad oferuje bezpłatny dostęp do laboratoriów dla specjalistów IT i AI z przedsiębiorstw, aby umożliwić im doświadczenie działania systemów i oprogramowania z przyśpieszeniem NVIDIA. Dzięki udostępnieniu Red Hat OpenShift na LaunchPad firmy mogą zyskać praktyczne doświadczenia w konfigurowaniu, optymalizacji i organizacji zasobów dla zadań AI i data science wykorzystujących rozwiązania NVIDIA AI Enterprise i Red Hat.  

Skuteczniejszy nadzór i zapewnienie zgodności zróżnicowanych, nowoczesnych zadań
Zarządzanie zróżnicowanymi, nowoczesnymi zadaniami może często wymagać dodatkowego nadzoru i kontroli. Aby pomóc użytkownikom skuteczniej spełniać wymogi regulacyjne, Red Hat OpenShift 4.10 oferuje obecnie trzy nowe moduły operacyjne, dzięki którym użytkownicy mogą weryfikować zgodność swoich narzędzi z wymogami regulacyjnymi oraz przeprowadzać niezbędne działania naprawcze w zakresie bezpieczeństwa.

Profile zgodności obejmują:
● Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) - zestaw norm bezpieczeństwa opracowanych w celu zapewnienia, że wszystkie przedsiębiorstwa, które akceptują, przetwarzają, przechowują lub przekazują informacje na temat kart kredytowych utrzymują bezpieczeństwo swojego środowiska.
● North American Electric Reliability Corporation Critical Infrastructure Protection (NAERC CIP) - zestaw wymogów opracowanych w celu zabezpieczenia zasobów niezbędnych do obsługi systemów cybernetycznych BES w Ameryce Północnej.
● FedRAMP - poziom wpływu Moderate - norma bezpieczeństwa usług przetwarzania w chmurze odnosząca się do informacji nieobjętych klauzulą tajności, ale podlegających pewnym rygorom ochrony w federalnych agencjach rządowych.

Ponadto platforma Red Hat OpenShift 4.10 zapewnia ogólną dostępność opcji piaskownicy. Piaskownice stanowią dodatkowy poziom izolacji dla zadań, gdzie wymagany jest rygorystyczny poziom bezpieczeństwa aplikacji. Udoskonalenia wprowadzone w OpenShift obejmują także rozłączone lub odizolowane ustawienia ułatwiające proces instalacji niepodłączonych klastrów OpenShift. Stanowi to ułatwienie utrzymywania kopii obrazów OpenShift i aktualizowanie ich w takim stopniu, jakby były połączonymi klastrami.

"AI ma potencjał do przedefiniowania przyszłości technologii, potrzebuje jednak bardziej różnorodnych i wyspecjalizowanych narzędzi komputerowych i połączenia ich z najlepszymi rozwiązaniami deweloperskimi. Dodając do OpenShift obsługę Arm, Red Hat oferuje producentom oprogramowania nowe atrakcyjne możliwości przetwarzania AI oraz pomaga im w pełni wykorzystać wysokowydajne i ekonomiczne procesory oparte na rozwiązaniach Arm w hybrydowych środowiskach opartych na chmurze" - powiedział Eddie Ramirez, wiceprezes, Infrastructure Line of Business, Arm.

NVIDIA Enterprise AI 2.0 dla Red Hat OpenShift oraz Red Hat OpenShift 4.10 są obecnie ogólnodostępne.

Źródło: Red Hat

Logowanie i rejestracja