Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Cloud Computing motorem innowacji
Cloud Computing motorem innowacji

W ciągu najbliższych trzech lat wydatki na chmury publiczne wzrosną niemal dwukrotnie i wyniosą nawet 370 mld dolarów, donosi najnowszy raport opracowany przez IDC. Szacuje się, że już w 2019 r. osiągną zawrotna kwotę 210 mld. Boom na rozwiązania chmurowe napędza przede wszystkim biznesowa gonitwa za nowymi prod...

Czytaj więcej...

The SysAdmin DOJO Podcast - ekspercka wiedza ze świata IT
The SysAdmin DOJO Podcast - ekspercka wiedza ze świata IT

Coraz większą popularność zyskują podkasty. Nie są tak angażujące jak różnorodne filmiki tematyczne, tym samym możemy je odsłuchać w trakcie domowych czynności, joggingu, spaceru czy nawet prowadząc samochód. Dla mnie największą wartość stanowią audycje związane z pracą zawodową i zainteresowaniami, inspi...

Czytaj więcej...

Czy polskie MŚP są gotowe na chmurę?
Czy polskie MŚP są gotowe na chmurę?

Tylko 11% polskich firm korzystało z usług w chmurze publicznej w 2018 roku. Średnia dla Unii Europejskiej była ponad dwa razy wyższa (26%), a Finlandia zanotowała rekordowy wynik 65%. Dynamiczny wzrost ilości danych, zmiany wymagań klientów czy regulacje takie jak RODO przyspieszają proces cyfryzacji w przedsię...

Czytaj więcej...

Trzy czwarte firm wraca z chmury publicznej do prywatnej
Trzy czwarte firm wraca z chmury publicznej do prywatnej

To, jak rozwijała się infrastruktura chmur obliczeniowych w ciągu ostatnich 15 lat, jest jednym z fenomenów i najważniejszych w historii przykładów konwergencji rozwiązań obliczeniowych i komunikacyjnych. Dzięki tego typu platformom przedsiębiorstwom zapewniona została niespotykana wcześniej możliwość szy...

Czytaj więcej...

Generacja C na brzegu sieci - jak na branżę IT wpłynie edge computing?
Generacja C na brzegu sieci - jak na branżę IT wpłynie edge computing?

Szacuje się, że do 2021 r. internetowy ruch generowany przez urządzenia mobilne wzrośnie czterokrotnie, a transfer związany ze strumieniowym wideo i grami online - pięciokrotnie. Coraz więcej danych nie tylko pobieramy z internetu, ale także przesyłamy. Do tego dochodzi rosnąca popularność urządzeń, które generu...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2021 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2021 roku

Certyfikacja jest doskonałym narzędziem rozwoju zawodowego. Większość decydentów IT twierdzi, że posiadanie pracownika z dodatkowymi umiejętnościami i wkładem wniesionym dzięki certyfikacji stanowi znaczną wartość ekonomiczną dla firmy. Koniec roku może stanowić doskonały impuls do zmian (również w obrębi...

Czytaj więcej...

Aktualności

VMware: 70% organizacji ma problemy z wdrażaniem innowacji

InnowacjeNowe badania przeprowadzone przez VMware i profesora Feng Li wskazują na konieczność zachowania równowagi między innowacyjnością a redukcją kosztów. Aż 70% przedsiębiorstw ma trudności z wydobyciem wartości z posiadanych danych. Przekłada się to bezpośrednio na ich zdolność do wdrażania innowacji - wynika z badania przeprowadzonego na grupie 100 dyrektorów zarządzających europejskimi firmami z listy Forbes Top 2000.

Prawie 1/3 (30%) czołowych firm wymienia redukcję kosztów jako swój cel strategiczny numer 1. Dlatego w obliczu zagrożenia recesją, efektywniejsze wykorzystanie danych może być wybawieniem dla krótko- i długoterminowych innowacji. 59% uważa, że organizacje, które bazują na danych, przejmują udziały w rynku. Dlatego 58% obawia się, że pozostanie w tyle za konkurencją, jeśli nie będzie lepiej wykorzystywać zgromadzonych informacji.

Brak możliwości przekształcenia pomysłów w nowe produkty, usługi i strategie w odpowiednim tempie, nadal naraża organizacje na ryzyko niepowodzenia. Ten rozdźwięk między innowacją a jej wykonawstwem, po raz pierwszy ujawniony w raporcie z 2018 roku, Innovating in the Exponential Economy, nasilił się jeszcze mocniej z powodu zmagań organizacji z narastającą ilością danych.

"Większości firm nie brakuje dobrych pomysłów. Pomimo postępu przy realizowaniu ich, luka innowacyjno-wykonawcza utrzymuje się ze względu na brak umiejętności cyfrowych, sztywne infrastruktury oraz wszelakie ograniczenia i ryzyka związane z suwerennością danych czy zgodnością z przepisami" - powiedział profesor Feng LI, Katedra Zarządzania Informacją w Bayes Business School w City, University of London. "Co ciekawe, posiadanie nadmiernej ilości danych i problemy z dostępem do właściwych również zostały wymienione jako przeszkoda dla innowacji".

Przebadani twierdzą, że 4 z 7 ich najważniejszych strategicznych celów biznesowych na najbliższe 2 lata wymagają dokładnych oraz aktualnych danych, które będą podstawą przy podejmowaniu decyzji. Począwszy od oceny siły roboczej i produktywności, a skończywszy na poprawianiu doświadczeń klientów. 52% motywuje swoje zespoły do większej innowacyjności i szukania nowoczesnych sposobów wprowadzania produktów, usług i strategii na rynek.

Bariery dla innowacji opartych na danych

Liderzy biznesowi wskazują, że bariery związane z danymi to m.in.: posiadanie zbyt dużych ilości danych (83%), trudności w dostępie do właściwych danych (74%) oraz ograniczenia technologiczne (60%). Suwerenność danych, gdy przechowywane dane podlegają przepisom dotyczącym prywatności i strukturom zarządzania w kraju, sektorze lub organizacji, jest również znaczącym problemem - dyrektywy krajowe (76%) i branżowe (67%) zostały wskazane jako kluczowe ograniczenia.

"Innowacji nie można odkładać na później, zwłaszcza w okresie spowolnienia gospodarczego. Jest to element DNA firmy, który będzie wymagał czasu, odpowiedniej kultury, procesów i technologii. Zbuduje to przewagę konkurencyjną, przyciągnie i zatrzyma pracowników oraz wytworzy wartość dodaną. Każda transformacja, niezależnie od tego, czy jest to kompleksowa zmiana organizacyjna, czy też szukanie sposobów na redukcję kosztów i optymalizację procesów, opiera się na infrastrukturze cyfrowej, która pozwoli podejmować świadome decyzje. Dane to gwarantują" - powiedział Joe Baguley, VP & CTO EMEA w VMware.

Niwelowanie luki między innowacją a realizacją

Organizacje, które chcą wzmocnić swoje wysiłki w zakresie innowacji, powinny skupić się na ludziach, procesach i technologii, aby zniwelować lukę między pomysłami a namacalnym wpływem. Kiedy to połączenie zostanie osiągnięte, organizacje mogą nie tylko wykorzystać wartość posiadanych danych, ale także użyć ich do odblokowania szerszej perspektywy - 64% wykorzystuje AI i uczenie maszynowe dla potrzeb innowacji.   

"Organizacje powinny być w stanie szybko dostarczać wartość - aby korzyści biznesowe były odczuwalne niemal natychmiast, bierzmy pod uwagę 2 tygodnie, a nie kilka miesięcy. To buduje zaufanie biznesu i toruje drogę do 'właściwych pytań'. Kluczowe staje się tu przemyślane użycie właściwych danych i zrozumienie ich znaczenia w całym procesie biznesowym. Firmy, którym się to uda we właściwym czasie, zwiększą swoją obecność na rynku i udział w nim. Co więcej, przestrzeganie norm regulacyjnych, poprawa jakości danych i dobre zarządzanie nimi, buduje reputację firmy i zwiększa jej przychody" - podsumowuje Marek Mleczko, Dyrektor ds. Systemów, analityk Business Intelligence z Grupy 3S.

Pełną treść raportu znajdziesz pod tym adresem.

Firma VMware zleciła firmie Coleman Parkes przeprowadzenie ankiety wśród 100 nietechnicznych dyrektorów biznesowych C-level oraz wywiadów z 12 nietechnicznymi dyrektorami biznesowymi C-level w Wielkiej Brytanii, krajach nordyckich, Francji, krajach Beneluksu, Włoszech, Niemczech i Hiszpanii, pracujących w firmach z listy Forbes Top 2000 na całym świecie. Badania terenowe zostały zakończone między majem a czerwcem 2022 roku.

Źródło: VMware

Logowanie i rejestracja