Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Generacja C na brzegu sieci - jak na branżę IT wpłynie edge computing?
Generacja C na brzegu sieci - jak na branżę IT wpłynie edge computing?

Szacuje się, że do 2021 r. internetowy ruch generowany przez urządzenia mobilne wzrośnie czterokrotnie, a transfer związany ze strumieniowym wideo i grami online - pięciokrotnie. Coraz więcej danych nie tylko pobieramy z internetu, ale także przesyłamy. Do tego dochodzi rosnąca popularność urządzeń, które generu...

Czytaj więcej...

Cloud Computing motorem innowacji
Cloud Computing motorem innowacji

W ciągu najbliższych trzech lat wydatki na chmury publiczne wzrosną niemal dwukrotnie i wyniosą nawet 370 mld dolarów, donosi najnowszy raport opracowany przez IDC. Szacuje się, że już w 2019 r. osiągną zawrotna kwotę 210 mld. Boom na rozwiązania chmurowe napędza przede wszystkim biznesowa gonitwa za nowymi prod...

Czytaj więcej...

Trzy czwarte firm wraca z chmury publicznej do prywatnej
Trzy czwarte firm wraca z chmury publicznej do prywatnej

To, jak rozwijała się infrastruktura chmur obliczeniowych w ciągu ostatnich 15 lat, jest jednym z fenomenów i najważniejszych w historii przykładów konwergencji rozwiązań obliczeniowych i komunikacyjnych. Dzięki tego typu platformom przedsiębiorstwom zapewniona została niespotykana wcześniej możliwość szy...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2021 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2021 roku

Certyfikacja jest doskonałym narzędziem rozwoju zawodowego. Większość decydentów IT twierdzi, że posiadanie pracownika z dodatkowymi umiejętnościami i wkładem wniesionym dzięki certyfikacji stanowi znaczną wartość ekonomiczną dla firmy. Koniec roku może stanowić doskonały impuls do zmian (również w obrębi...

Czytaj więcej...

The SysAdmin DOJO Podcast - ekspercka wiedza ze świata IT
The SysAdmin DOJO Podcast - ekspercka wiedza ze świata IT

Coraz większą popularność zyskują podkasty. Nie są tak angażujące jak różnorodne filmiki tematyczne, tym samym możemy je odsłuchać w trakcie domowych czynności, joggingu, spaceru czy nawet prowadząc samochód. Dla mnie największą wartość stanowią audycje związane z pracą zawodową i zainteresowaniami, inspi...

Czytaj więcej...

Czy polskie MŚP są gotowe na chmurę?
Czy polskie MŚP są gotowe na chmurę?

Tylko 11% polskich firm korzystało z usług w chmurze publicznej w 2018 roku. Średnia dla Unii Europejskiej była ponad dwa razy wyższa (26%), a Finlandia zanotowała rekordowy wynik 65%. Dynamiczny wzrost ilości danych, zmiany wymagań klientów czy regulacje takie jak RODO przyspieszają proces cyfryzacji w przedsię...

Czytaj więcej...

Aktualności

VMware: Kubernetes wchodzi do mainstreamu

VMware KubernetesVMware w raporcie "The State of Kubernetes 2022” dowodzi, że konteneryzacja weszła już do powszechnego użytku - 99% respondentów twierdzi, że odniosło korzyści z wdrożenia tej technologii. Deweloperzy wykorzystują również strategie multi-cloud - obecnie 2/3 z nich uruchamia Kubernetes w wielu chmurach.

Na podstawie badań przeprowadzonych wśród 776 specjalistów ds. rozwoju oprogramowania i IT, jako kluczowe korzyści wskazywano: lepsze wykorzystanie i wydatkowanie zasobów (59%), łatwiejsze aktualizacje aplikacji (49%) oraz sprawniejszą migrację do chmury (42%). Raport potwierdza także, że bezpieczeństwo jest nadal głównym problemem wśród prawie wszystkich respondentów (99%), a ponad połowa (51%) przyznaje, że nie ma wystarczającego doświadczenia i wiedzy, aby wdrożyć Kubernetes czy zarządzać nim.

"Ostatnie kilka lat utwierdziło użytkowników w przekonaniu, aby używać Kubernetes jako standardowej platformy w infrastrukturze, w chmurze prywatnej i publicznej, a często w obu. Użycie tej technologii wykracza już poza obszar aplikacji testowych i jest wykorzystywana produkcyjnie"- powiedział Andrzej Szymczak, starszy inżynier rozwiązań w VMware. "Dziś trudno znaleźć przedsiębiorstwa, które nie planują wdrożenia Kubernetes. Takie upowszechnienie zwiększa zapotrzebowanie na narzędzia do zarządzania Kubernetes, zwłaszcza jeśli chodzi o bezpieczeństwo i wsparcie dla deweloperów. I rzeczywiście, prawie 100% osób biorących udział w naszym badaniu jest zainteresowana narzędziami, które pomogą im w pełni wykorzystać zalety tego środowiska".

Kubernetes pokonał pewną barierę:
Jednym z najwyraźniejszych sygnałów świadczących o tym, że K8wchodzi do “mainstreamu” jest szybki wzrost liczby wdrażanych klastrów: 29% organizacji posiada ich ponad 50, a prawie połowa (48%) spodziewa się, że liczba obsługiwanych klastrów Kubernetes wzrośnie o ponad 50%.

Czynniki, które przyczyniły się do wzrostu adopcji:
- Lepsze projektowanie oprogramowania: 62% jako główny powód podało zwiększenie elastyczności aplikacji, a 54% - lepszą wydajność programistów.
- Adopcja chmury: 59% respondentów wskazało na poprawę wykorzystania chmury, a 46% wymieniło zmniejszenie kosztów chmury jako ważne czynniki adopcji K8s.
- Wydajność operatorów: Ponad jedna trzecia (37%) stwierdziła, że potrzeba poprawy wydajności operatora była jednym z czynników wyboru.

Dominuje multi-cloud:
Jednym z głównych powodów, dla których organizacje przyjmują Kubernetes, jest fakt, że oferuje on wyraźne korzyści dla dynamicznego rozwoju operacji w chmurze. Coraz częściej odchodzi się od wdrożeń Kubernetes typu on-premises i single-cloud na rzecz wdrożeń hybrydowych i multicloud:
• Respondenci, którzy wykorzystują K8s głównie do prac rozwojowych, preferują rozwiązania lokalne (62%) lub jednego dostawcę usług w chmurze publicznej (42%).  
• Dla porównania ci, którzy wykorzystują Kubernetes do celów produkcyjnych, preferują wielu dostawców usług w chmurze publicznej (52%), a następnie usługi świadczone lokalnie (47%) i jednego dostawcę usług w chmurze publicznej (42%).

Kubernetes tylko do majsterkowania to już przeszłość:
Ze względu na szybki rozwój i ewolucję K8s, wiele organizacji ma problemy - zarówno z dostosowaniem aktualnego personelu (i utrzymywaniem go na poziomie), jak i z zatrudnieniem osób z odpowiednimi kompetencjami:
• 95% ma trudności z wyborem, wdrożeniem i zarządzaniem platformą Kubernetes:
- 51% zgadza się, że brakuje firmom wewnętrznego doświadczenia i wiedzy fachowej
- 37% uważa, że trudno jest pozyskać wymaganą wiedzę specjalistyczną
- 34% ma problemy z tempem zmian związanych z Kubernetes/Cloud

Przy deficycie wiedzy specjalistycznej wiele zespołów stara się wypełnić luki za pomocą prostszych rozwiązań Kubernetes połączonych ze wsparciem i usługami: 97% zapłaciłoby za usługi i wsparcie dla ważnych narzędzi K8s.

"Strategia "zrób to sam", wewnętrzne procesy i narzędzia mogły się do tej pory sprawdzać, ale powoli przestają wystarczać. Szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że brak odpowiedniego doświadczenia i wiedzy specjalistycznej pozostaje wyzwaniem dla większości organizacji. Zespoły zwracają się ku gotowym narzędziom ekosystemu Kubernetes, aby wypełnić luki, przy czym priorytetowo traktują oprogramowanie do zabezpieczania, ochrony i szyfrowania danych, zarządzania cyklem życia klastra, monitorowania, alarmowania oraz automatyzacji platformy" - podsumowuje Tomasz Doligalski, członek zarządu, dyrektor Usług IT z Grupy 3S.

Zmienne względy bezpieczeństwa:
Biorąc pod uwagę wzrost liczby klastrów Kubernetes i wdrożeń w wielu chmurach - oraz rosnącą liczbę zagrożeń cybernetycznych - wyzwania związane z bezpieczeństwem znajdują się w centrum uwagi:
• 97% organizacji ma obawy dotyczące bezpieczeństwa Kubernetes.
• Sprostanie wymogom bezpieczeństwa i zgodności jest wyzwaniem nr 1 zarówno w przypadku wdrażania Kubernetes (59% respondentów), jak i zarządzania nim (47%).

Metodologia badań
Badanie, przeprowadzone wspólnie z firmą Dimensional Research, objęło 776 wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny rozwoju oprogramowania i IT. Uczestnicy badania to osoby odpowiedzialne za Kubernetes w firmach zatrudniających 1000 lub więcej pracowników, reprezentujących szeroki zakres ról, branż, regionów i poziomów stanowisk. Wszystkie badane organizacje mają znaczący wpływ na rozwój oprogramowania.

Źródło: VMware

Logowanie i rejestracja