Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Trzy czwarte firm wraca z chmury publicznej do prywatnej
Trzy czwarte firm wraca z chmury publicznej do prywatnej

To, jak rozwijała się infrastruktura chmur obliczeniowych w ciągu ostatnich 15 lat, jest jednym z fenomenów i najważniejszych w historii przykładów konwergencji rozwiązań obliczeniowych i komunikacyjnych. Dzięki tego typu platformom przedsiębiorstwom zapewniona została niespotykana wcześniej możliwość szy...

Czytaj więcej...

Cloud Computing motorem innowacji
Cloud Computing motorem innowacji

W ciągu najbliższych trzech lat wydatki na chmury publiczne wzrosną niemal dwukrotnie i wyniosą nawet 370 mld dolarów, donosi najnowszy raport opracowany przez IDC. Szacuje się, że już w 2019 r. osiągną zawrotna kwotę 210 mld. Boom na rozwiązania chmurowe napędza przede wszystkim biznesowa gonitwa za nowymi prod...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2021 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2021 roku

Certyfikacja jest doskonałym narzędziem rozwoju zawodowego. Większość decydentów IT twierdzi, że posiadanie pracownika z dodatkowymi umiejętnościami i wkładem wniesionym dzięki certyfikacji stanowi znaczną wartość ekonomiczną dla firmy. Koniec roku może stanowić doskonały impuls do zmian (również w obrębi...

Czytaj więcej...

The SysAdmin DOJO Podcast - ekspercka wiedza ze świata IT
The SysAdmin DOJO Podcast - ekspercka wiedza ze świata IT

Coraz większą popularność zyskują podkasty. Nie są tak angażujące jak różnorodne filmiki tematyczne, tym samym możemy je odsłuchać w trakcie domowych czynności, joggingu, spaceru czy nawet prowadząc samochód. Dla mnie największą wartość stanowią audycje związane z pracą zawodową i zainteresowaniami, inspi...

Czytaj więcej...

Test punktu dostępowego Zyxel NWA50AX z Wi-Fi 6
Test punktu dostępowego Zyxel NWA50AX z Wi-Fi 6

Na początku czerwca otrzymaliśmy od firmy Zyxel Networks do testów urządzenie NWA50AX, punkt dostępowy PoE 802.11ax (Wi-Fi 6). Choć z urządzeniami obsługującymi najnowszy standard bezprzewodowej transmisji danych mieliśmy już do czynienia to urządzenie od Zyxel-a jest pierwszym oferującym wsparcie dla standardu ...

Czytaj więcej...

Czy polskie MŚP są gotowe na chmurę?
Czy polskie MŚP są gotowe na chmurę?

Tylko 11% polskich firm korzystało z usług w chmurze publicznej w 2018 roku. Średnia dla Unii Europejskiej była ponad dwa razy wyższa (26%), a Finlandia zanotowała rekordowy wynik 65%. Dynamiczny wzrost ilości danych, zmiany wymagań klientów czy regulacje takie jak RODO przyspieszają proces cyfryzacji w przedsię...

Czytaj więcej...

Aktualności

Nowy OpenShift już jest! Jeszcze łatwiejsza praca z Kubernetes

Konteneryzacja KubernetesRed Hat podnosi spójność i optymalizuje zarządzanie w chmurze hybrydowej dzięki najnowszej wersji platformy OpenShift Platform Plus. Nowe możliwości jeszcze bardziej upraszczają stos rozwiązań Kubernetes, przyczyniając się do optymalizacji i standaryzacji procesów rozwoju i zarządzania aplikacjami od centrów danych poprzez infrastrukturę brzegową aż po środowiska obejmujące wiele chmur publicznych.

Firma Red Hat wprowadza nową wersję platformy OpenShift. Wyposażono ją w nowe funkcje i możliwości, które wykraczają poza platformę bazową Kubernetes, obejmując pamięć masową, zarządzanie i inne rozwiązania. Oznacza to kolejne rozszerzenie funkcjonalności platformy Red Hat OpenShift Platform Plus jako pojedynczej platformy Kubernetes, która obejmuje pełen wachlarz procesów informatycznych w przedsiębiorstwie, niezależnie od tego, czy chodzi o tradycyjne centrum danych, działania w rozproszonym środowisku brzegowym czy w wielu chmurach publicznych.

W raporcie firmy Gartner - "The Innovation Leader’s Guide to Navigating the Cloud-Native Container Ecosystem" zaleca się, aby „organizacje dążyły do standaryzacji procesów na spójnej platformie, w miarę możliwości obejmującej wszystkie przypadki użycia”. W miarę jak organizacje rozbudowują swoje środowiska aplikacji, aby sprostać zmieniającym się potrzebom, platformy chmurowe zarządzane przez Kubernetes muszą obejmować nie tylko obszary w infrastrukturze otwartej chmury hybrydowej, ale także różnorodne obciążenia i aplikacje działające na tej bazie.

"Współczesne organizacje wykorzystują kolejne nowoczesne aplikacje, aby tworzyć jeszcze lepsze, bardziej dynamiczne wrażenia użytkownika. Potrzebują do tego platformy, która gwarantuje spójność działania, niezależnie od tego, czy jest to tradycyjna aplikacja w centrum danych czy skonteneryzowane rozwiązanie do zarządzania szeroką gamą obciążeń w obrębie infrastruktury brzegowej i wielu chmur publicznych. Dzięki najnowszym aktualizacjom platforma Red Hat OpenShift Platform Plus zapewnia taki spójny fundament wraz z kompleksowym zestawem zintegrowanych narzędzi umożliwiających jeszcze sprawniejsze zarządzanie, zwiększoną odporność danych i wzmocnienie bezpieczeństwa" - mówi Joe Fernandes, wiceprezes i dyrektor generalny, Platforms Business Group, Red Hat.

Platforma Red Hat OpenShift Plus została zaprojektowana, aby dostarczyć organizacjom bardziej spójny fundament do prowadzenia transformacyjnej standaryzacji procesów IT. Najnowsza propozycja obejmuje niezbędne narzędzia upraszczające tworzenie, ochronę i zarządzanie aplikacjami w całym cyklu życia oprogramowania i w klastrach Kubernetes.

Podstawowe aktualizacje technologiczne obejmują:
● Red Hat OpenShift 4.11
● Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes 2.6
● Red Hat OpenShift Data Foundation 4.11

Kompleksowa platforma do zarządzania obciążeniami w chmurze hybrydowej
W miarę jak organizacje kontynuują skalowanie środowisk operacyjnych, rośnie potrzeba uspójnienia niejednorodnych procesów. Rozwiązanie Red Hat OpenShift 4.11 bazujące na platformie Kubernetes 1.24 i interfejsie uruchomieniowym CRI-O 1.24 ma ułatwić przedsiębiorstwom korzystanie z platformy Kubernetes w otwartej chmurze hybrydowej niezależnie od zakresu i lokalizacji.

Najnowsza wersja Red Hat OpenShift umożliwia organizacjom instalowanie OpenShift bezpośrednio od głównych dostawców na rynku usług chmury publicznej, m.in. AWS i Azure. Zapewnia to przedsiębiorstwom jeszcze większą elastyczność użytkowania rozwiązania OpenShift i ułatwia zespołom IT spełnianie wymogów kształtowanych przez dynamiczny rozwój technologii.

Nowe funkcje i możliwości Red Hat OpenShift 4.11 obejmują:
● Integrację z Pod Security Admission, która umożliwia użytkownikom definiowanie różnych stopni izolacji dla podów Kubernetes, wymuszając ich bardziej przejrzyste i spójne działanie.
● Wsparcie infrastruktury dostarczonej przez instalatora (IPI) dla platformy Nutanix, aby użytkownicy mogli wykorzystywać proces IPI do całkowicie zautomatyzowanej, zintegrowanej, szybkiej instalacji OpenShift w obsługiwanych środowiskach wirtualnych.
● Dodatkową architekturę dla kontenerów w środowisku izolowanym (sandbox), m.in. możliwość uruchamiania kontenerów sandbox na AWS, a także w jednowęzłowym systemie OpenShift. Kontenery typu sandbox dostarczają opcjonalną dodatkową warstwę izolacji dla obciążeń nawet na odległych brzegach sieci.

Lepszy nadzór i zgodność w środowiskach hybrydowych
Zarządzanie szeroką gamą obciążeń może wymagać dodatkowego dozoru i nadzoru. Aby ułatwić użytkownikom zarządzanie stale powiększającą się flotą kontenerów na brzegu sieci, rozwiązanie Red Hat Advanced Cluster Management 2.6 wchodzące w skład platformy Red Hat OpenShift Platform Plus wyposażono w nowe funkcje zwiększające dostępność w przypadkach użycia o wysokiej latencji i niskiej przepustowości.

Pojedynczy klaster koncentratora Red Hat Advanced Cluster Management może teraz obsługiwać nawet 2500 jednowęzłowych klastrów OpenShift, które można wdrażać i zarządzać nimi w topologiach brzegowych dzięki funkcji Zero Touch Provisioning. Oprócz tego Red Hat Advanced Cluster Management 2.6 udostępnia kolektory mierników brzegowych opracowane specjalnie dla pojedynczych węzłów i niewielkich obciążeń, umożliwiając lepszą obserwowalność operacji wykonywanych zdalnie.

Red Hat Advanced Cluster Management tworzy także nowe możliwości integracji z głównymi narzędziami, zapewniając użytkownikom elastyczność funkcjonowania w aktualnym systemie przepływów pracy.

Najważniejsze możliwości integracji:
● Automatyczna widoczność aplikacji w całej flocie wraz z rozszerzoną widocznością topologii aplikacji i wyświetlaniem aplikacji tworzonych bezpośrednio za pośrednictwem OpenShift.
● Zarządzanie klastrami bezpośrednio z poziomu Red Hat Ansible Automation Platform w wersji demonstracyjnej (technology preview) umożliwia użytkownikom Ansible natywną interakcję z rozwiązaniem Red Hat Advanced Cluster Management.
● Integracja z Kyverno PolicySet w wersji demonstracyjnej dostarcza użytkownikom więcej opcji w zakresie bieżącego śledzenia polityk Kubernetes.

Usługi danych i trwałe pamięci masowe opracowane pod kątem współczesnych obciążeń roboczych
Gdy organizacje przenoszą swoje systemy do chmury hybrydowej, często głównym problemem jest ich odporność. Aby zminimalizować utratę danych i zakłócenia działalności w razie awarii, Red Hat OpenShift Data Foundation 4.11 obejmuje rozwiązanie OpenShift API przeznaczone do ochrony danych. Oparty na operatorze interfejs programowania aplikacji (API) może być wykorzystywany do tworzenia kopii zapasowych i przywracania aplikacji i specyficznych danych - natywnie lub za pośrednictwem dostępnych aplikacji do ochrony danych w całej chmurze hybrydowej.

Dodatkowo Red Hat OpenShift Data Foundation zapewnia możliwość monitorowania wieloklastrowego za pośrednictwem Red Hat Advanced Cluster Management. Pozwala to na uzyskanie pojedynczego widoku stanu zarządzania danymi w kilku klastrach, przyczyniając się do zmniejszenia kosztów operacyjnych poprzez konsolidację zarządzania klastrami w różnych środowiskach przy użyciu tylko jednego narzędzia.

Red Hat OpenShift 4.11 i Red Hat OpenShift Data Foundation 4.11 są już ogólnie dostępne. Rozwiązanie Red Hat Advanced Cluster Management 2.6 ma być dostępne jeszcze w tym miesiącu.

Źródło: Red Hat

Logowanie i rejestracja