Virtual-IT.pl - data center cloud computing SDx AI storage network cybersecurity

Brak wykwalifikowanej kadry i starzejące się systemy główną barierą cyfryzacji
Brak wykwalifikowanej kadry i starzejące się systemy główną barierą cyfryzacji

Według opublikowanego przez Veeam raportu Data Protection Trends Report 2022, największym wyzwaniem dla firm związanym z cyfryzacją są braki wykwalifikowanej kadry IT i starzejące się systemy. Aż 1/3 przedsiębiorstw w razie awarii i braku dostępu do zasobów planuje przywracać działanie serwerów w trybie r...

Czytaj więcej...

Historia oszukiwania ludzi przez sztuczną inteligencję
Historia oszukiwania ludzi przez sztuczną inteligencję

Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii rozwijają się również złośliwe schematy. Od niedawna do długiej listy oszustw dołączyła sztuczna inteligencja (Artificial Intelligence, AI). Wykorzystanie technologii sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego (Machine Learning, ML) przenosi phishing i inne oszustwa cyb...

Czytaj więcej...

Broadcom upraszcza ofertę i model licencjonowania VMware
Broadcom upraszcza ofertę i model licencjonowania VMware

W ciągu ostatnich dwóch lat firma VMware podejmowała wysiłki mające na celu uproszczenie swojego portfolio rozwiązań i przejście z modelu licencji wieczystych na model subskrypcji, który branża przyjęła już jako standard korzystania z chmury. Firma zaznaczyła, że takie zmiany przyniosą klientom większe ko...

Czytaj więcej...

Chcielibyśmy, żeby chmura…, czyli oczekiwania wobec dostawcy
Chcielibyśmy, żeby chmura…, czyli oczekiwania wobec dostawcy

Wyniki badania PMR dla Polskiej Chmury wskazują, że ponad 2/3 firm korzysta z rozwiązań chmurowych, a około 1/3 jest w trakcie ich wdrażania. Tym samym chmura to już stały element ekosystemu i działalności przedsiębiorstw w Polsce. Rynek ten dojrzał i firmy szukają w chmurze korzyści oraz rozwiązań dopasowanych wprost ...

Czytaj więcej...

Integracja AIOps w kompleksowym monitorowaniu IT: Site24x7
Integracja AIOps w kompleksowym monitorowaniu IT: Site24x7

Środowiska IT stają się coraz bardziej rozbudowane. Firmy korzystają z infrastruktury on-premise jak również z rozwiązań chmurowych, często z wielu chmur (multicloud). W takiej sytuacji kluczem dla zapewnienia niezawodnego działania systemów IT jest monitoring infrastruktury. Właściwe rozwiązanie do monit...

Czytaj więcej...

FRITZ!Box 6850 5G - router gotowy na sieć piątej generacji
FRITZ!Box 6850 5G - router gotowy na sieć piątej generacji

Przed kilkoma tygodniami w skromnych progach naszej Virtual-nej redakcji pojawiła się przesyłka zawierająca router FRITZ!Box 6850 5G od firmy AVM. Router wprowadzony na rynek latem ubiegłego roku, za pomocą wbudowanego modemu obsługuje zakresy 5G w paśmie poniżej 6 GHz, a także LTE Advanced Pro we wszystkich obecnie wy...

Czytaj więcej...

Aktualności

Fortinet prezentuje FortiAI

CybersecurityFortinet rozbudował funkcjonalność swoich rozwiązań generatywnej sztucznej inteligencji (GenAI) w celu usprawnienia zarówno operacji sieciowych, jak i bezpieczeństwa. Zaprezentował także pierwszego w branży, bazującego na GenAI, asystenta bezpieczeństwa dla środowisk IoT.

Branża cyberbezpieczeństwa stoi w obliczu znacznej luki kompetencyjnej - obecnie na świecie brakuje już prawie 4 milionów specjalistów.1 GenAI ułatwia poradzenie sobie z tym wyzwaniem, zapewniając techniczne kwalifikacje na wielu poziomach. FortiAI - stworzony przez firmę Fortinet asystent GenAI - zapewnia wsparcie dla zespołów operacji bezpieczeństwa (SecOps) i operacji sieciowych (NetOps), dzięki czemu mogą one szybciej niż kiedykolwiek wcześniej konfigurować swoje sieci i zarządzać zmianami w nich oraz badać i usuwać zagrożenia. Intuicyjny interfejs tego narzędzia pozwala osobom, niezależnie od posiadanej specjalistycznej wiedzy, korzystać z języka naturalnego, skutecznie przeciwdziałając luce kompetencyjnej. Od czasu uruchomienia FortiAI w 2023 roku Fortinet kontynuuje rozszerzanie funkcji GenAI w ramach całej platformy Fortinet Security Fabric - taka rozbudowa została przeprowadzona właśnie teraz.

"Generatywna sztuczna inteligencja, wspierając specjalistów IT i profesjonalistów w zakresie cyfrowego przetwarzania danych, przyczyniła się do przekształcenia operacji sieciowych i bezpieczeństwa, co pozwala na bardziej wydajną pracę. Fortinet dąży do utrzymania się w czołówce innowacyjnych dostawców w zakresie sztucznej inteligencji, a poprzez rozbudowę FortiAI, naszego kontekstowego asystenta GenAI, kontynuujemy wzmacnianie zespołów operacyjnych dzięki zaawansowanym możliwościom przetwarzania języka naturalnego. Najnowsze aktualizacje FortiAI zapewniają innowacyjne nowe sposoby łączenia się z produktami Fortinet przy użyciu ponad 30 popularnych języków, co pozwala zmniejszyć złożoność komunikacji i zwiększyć wydajność operacyjną" - powiedział John Maddison, Chief Marketing Officer at Fortinet.

Nowe funkcje GenAI dla operacji sieciowych
• Przyspieszenie operacji sieciowych na etapie planowania i wdrażania (Day 0 / Day 1) - Nowe funkcje zapewniane przez FortiAI w rozwiązaniu FortiManager zmieniają podejście do procesu konfigurowania sieci oraz wdrażania nowych rozwiązań, poprzez możliwość skorzystania ze wspomaganego przez GenAI tworzenia skryptów w interfejsie linii komend (CLI) i mechanizmie szablonów Jinja. Ta innowacyjna funkcja pomaga generować skrypty na podstawie poleceń konwersacyjnych, dzięki czemu jest dostępna dla osób o różnym poziomie wiedzy programistycznej. Zapewniona jest także funkcja sprawdzania poprawności, która analizuje kod pod kątem błędów i sugeruje zmiany, usprawniając tworzenie kodu i zwiększając niezawodność skryptów konfiguracyjnych. Takie podejście to niesamowita wygoda dla zespołów IT, które chcą podnieść swoją wydajność operacyjną.
• Lepsza widzialność infrastruktury IoT na etapie jej użytkowania (Day 2) oraz rozwiązywanie problemów z podatnościami bezpieczeństwa - FortiManager zawiera teraz pierwszego w branży bazującego na GenAI asystenta bezpieczeństwa dla środowisk IoT, wyposażonego w konwersacyjny interfejs AI obsługiwany przez FortiAI, który pomaga wykrywać podatności i neutralizować je. Rozwiązanie to umożliwia zespołom ds. bezpieczeństwa sieci korzystanie z języka naturalnego do uzyskania wysokopoziomowej widzialności luk w zabezpieczeniach, zagłębiania się w szczegóły (dotyczących np. poziomu uprawnień użytkowników przypisanych do zasobów), analizowania skutków poszczególnych działań, a nawet przyjmowania praktycznych zaleceń od FortiAI, co umożliwia proaktywne identyfikowanie problemów i szybsze ich rozwiązywanie.

Nowe możliwości GenAI w zakresie operacji bezpieczeństwa
• Uproszczenie wyszukiwania zagrożeń i ich analizy - Fortinet pogłębia integrację FortiAI z FortiAnalyzer dzięki nowym funkcjom dyktowania. Rozbudowane funkcje upraszczają wyszukiwanie zagrożeń i analizę zdarzeń, akceptując polecenia wyszukiwania danych, identyfikowania zagrożeń lub generowania raportów. Analitycy mogą szybko nawigować po ogromnych zbiorach danych, aby wskazywać potencjalne zagrożenia i reagować na nie, dzięki czemu procesy te są szybsze i bardziej dostępne dla specjalistów na wszystkich poziomach kompetencji. Takie podejście przyspiesza cykle weryfikacji zabezpieczeń infrastruktury i reagowania na problemy oraz zmniejsza potrzebę prowadzenia obszernych szkoleń technicznych. Zespoły ds. bezpieczeństwa mogą skuteczniej radzić sobie z zadaniami wykrywania, analizy i neutralizowania zagrożeń, zwiększając swoją zdolność do proaktywnego zarządzania zdarzeniami związanymi z bezpieczeństwem.

Priorytetyzacja bezpieczeństwa i prywatności danych w ramach GenAI
Ponieważ mechanizmy sztucznej inteligencji stają się coraz bardziej integralną częścią cyberbezpieczeństwa, ogromnego znaczenia nabrało zabezpieczanie procesów AI oraz zapewnianie prywatności danych. Fortinet jest liderem w rozwiązywaniu tych krytycznych problemów za pomocą skutecznych środków zaprojektowanych w celu ochrony operacji GenAI i ich optymalizacji. W ramach tego zaangażowania Fortinet podjął strategiczną inicjatywę przekierowywania wszystkich połączeń AI poprzez serwery hostowane we własnych swoich centrach danych. Takie podejście przyczynia się do zoptymalizowania wydajności mechanizmów sztucznej inteligencji oraz zwiększenia poziomu bezpieczeństwa danych klientów we wszystkich produktach Fortinet.

FortiAI: GenAI wspiera oraz usprawnia operacje sieciowe i bezpieczeństwa
Fortinet jest pionierem innowacji w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji do zapewniania cyberbezpieczeństwa od ponad dekady, a AI od dawna służy jako podstawa platformy Fortinet Security Fabric oraz pomaga zespołowi FortiGuard Labs w świadczeniu usług bezpieczeństwa w zakresie analizy zagrożeń. FortiAI to innowacja w zakresie sztucznej inteligencji, która zapewnia kontekstową pomoc GenAI, aby pomóc zespołom SecOps i NetOps w szybszym podejmowaniu lepszych decyzji. FortiAI obsługuje ponad 30 popularnych języków i pozwala przedsiębiorstwom radzić sobie z luką kompetencyjną w zakresie cyberbezpieczeństwa, jednocześnie ograniczając ryzyko i usprawniając operacje biznesowe. Narzędzie to stanowi część rozwiązań FortiSIEM i FortiSOAR, ale jest również zintegrowane z FortiAnalyzer i FortiManager. W planach jest także zintegrowanie z innymi rozwiązaniami, aby wprowadzić funkcjonalność generatywnej sztucznej inteligencji w całej platformie Fortinet Security Fabric.

Źródło: Fortinet

Logowanie i rejestracja