Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Artykuły

Virtual PC 2007 - poradnik dla bardzo początkujących

 

 

Virtual PC Networking

 

Virtuap PC porady

 


8. OPCJE PROGRAMU VIRTUAL PC


By skonfigurować dodatkowe opcje programu, z poziomu Menu konsoli VPC (Virtual PC Console), należy wybrać File/Options. Do najważniejszych opcji z punktu widzenia początkującego użytkownika należą:
Performance - opcja dzięki której można poprawić wydajność maszyn wirtualnych poprzez ustawienie trybu pracy procesora.
• Parametr CPU Time można skonfigurować na trzy sposoby:
- All running Virtual machines get equal CPU time - po wybraniu tej opcji wszystkie maszyny wirtualne wykorzystują procesor w równym stopniu
- Allocate more CPU time to Virtual machine in the active window (opcja domyślna) -  jej wybór powoduje, że  maksimum czasu procesora otrzymuje maszyna, z którą aktualnie pracujemy

- Pause Virtual machines in inactive Windows - ustawienie tej opcji powoduje, że maszyny których okna są nieaktywne są pauzowane.
• Parametr When Virtual PC is running In the background umożliwia określenie priorytetu:

- Give processes on the host operating system priority - wyższy priorytet otrzymują procesy hosta
- Run Virtual PC at maximum speed - priorytet mają procesy maszyn wirtualnych.
Hardware Virtualization - umożliwia włączenie sprzętowej wirtualizacji w wypadku gdy sprzęt, którym dysponujemy wyposażony jest w odpowiedni procesor. Włączenie opcji powoduje wzrost wydajności wirtualnego środowiska.

Keyboard - w polu Current host key można zdefiniować tzw. klawisz hosta, odpowiedzialny za przenoszenie sterowania klawiaturą na komputer hosta (domyślnie jest to prawy klawisz Alt). Warto zmienić tę opcję i wybrać lewy Alt (zamia

st Right Alt wpisujemy Alt). Tę zmianę docenią użytkownicy chcący używać polskich znaków na maszynie wirtualnej.
Mouse - w tej sekcji można zdefiniować, w jaki sposób kursor myszy ma zostać przechwycony przez wirtualną maszynę. I tak mysz może być przechwycona gdy nastąpi kliknięcie w obrębie okna maszyny wirtualnej lub gdy kursor myszy znajdzie się w obrębie okna systemu gościa.