Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Artykuły

Wirtualny system - jak zacząć. Podstawy pracy z VirtualBox5. KONFIGURACJA MASZYNY WIRTUALNEJ

Skonfigurowaną i zainstalowaną maszynę można jak najbardziej poddawać rekonfiguracjom. Poniżej przedstawione zostało okno ustawień wybranej maszyny.
 
Rysunek 14. Okno ustawień maszyny wirtualnej

Konfiguracja maszyny wirtualnej pogrupowana jest według kategorii przedstawionych na zrzucie powyżej. Dostępne kategorie:
    • Ogólne
    • System
    • Ekran
    • Nośniki
    • Dźwięk
    • Sieć
    • Port szeregowy
    • USB
    • Współdzielone katalogi


Kategoria System zawiera ustawienia odnośnie płyty głównej oraz procesora. W obrębie tej zakładki można poddawać zmianie wielkość pamięci RAM przypisanej do maszyny, określenia kolejności bootowania podczas startu, wyboru chipsetu - od wersji 4.0 emulowane są dwa chipsety PIIX3 oraz nowszy ICH9.

 

 

VirtualBox Properties 
Rysunek 15. Ustawienia System. Wykorzystanie 4 wirtualnych CPU


W zakładce procesor istnieje możliwość wybrania ilości wirtualnych CPU z tym, że wymaga to sprzętowego wsparcia wirtualizacji po stronie stacji roboczej. W przypadku gdy jest to możliwe można wybrać ilość wirtualnych CPU, bądź z dodatkowej zakładki Akceleracja wybrać obsługę VT-x/AMD-V w zależności od posiadanego procesora.


Część konfiguracji związana z ekranem pozwala na określenie pamięci wideo przydzielonej maszynie wirtualnej, ilości monitorów, czy udostepnieniu akceleracji 3D i 2D dla maszyny wirtualnej.


Kategoria Nośniki pozwala na zarządzanie podpiętymi do maszyny wirtualnej nośnikami, dodawania bądź ich usuwania. Umożliwia to łatwe podmontowanie do maszyny kolejnych wirtualnych dysków twardych.

 

VirtualBox 
Rysunek 16. Ustawienia związane z nośnikami

 

Ponadto w obrębie maszyny wirtualnej istnieje możliwość dodania portu szeregowego, czy USB. W przypadku USB wystarczy stworzyć czysty filtr z wszystkimi wartościami ustawionymi na zero - spowoduje to przechwycenie podczas podpinania wszystkich urządzeń USB przez maszynę wirtualną.

Sekcja Sieć pozwala wybrać z pośród 4 dostępnych "sieci" wirtualnych w jakich znajdzie się dany interfejs maszyny wirtualnej. VirtualBox pozwala na określenie do 4 interfejsów sieciowych, a sam typ podłączenia można wybrać spośród następujących:
   • NAT - system wirtualny ma dostęp do sieci Internet jednak jest niewidoczny dla innych systemów. Dostaje adres IP z puli 10.0.2.0/24 - pierwszy interfejs, kolejne zaś 10.0.3.0/24 i tak dalej. Dla tego typu połączenia można definiować przekierowywanie portów.
   • Mostkowa karta sieciowa - ustawienie pozwala na stworzenie mostu z wybraną kartą sieciową. System gościa jest widoczny z systemem gospodarza. Jest na nim również dostępny do sieci Internet.
   • Sieć wewnętrzna - dostęp do tej sieci mają tylko inne maszyny wirtualne wpięte w taką samą sieć wewnętrzną.
   • Karta sieci izolowanej - połączenie pomiędzy siecią wewnętrzną, a mostkiem sieciowym.VirtualBox Networking 
Rysunek 17. VirtualBox - konfiguracja sieci


Dodatkowo niezależnie od wyboru typu połączenia istnieje możliwość zmiany rodzaju karty sieciowej dla maszyny wirtualnej, oraz zmiany jej adresu fizycznego. Dostępne ustawienia sieci pozwalają na budowę wirtualnego środowiska składającego się z kilku maszyn. Pozwala to na testowanie rozwiązań pracujących w architekturze klient serwer, czy analizę ruchu sieciowego poprzez jego łatwy sniffing.

PODSUMOWANIE

W artykule przedstawiono jedno z dostępnych rozwiązań służących wirtualizacji systemów operacyjnych. Wirtualizacja na stacjach roboczych, zarówno w zaciszu domowym jak i firmie może usprawnić wiele zadań. Zainstalowałeś już swoją pierwszą maszynę wirtualną? Jeśli nie to może już pora…

 


Maciej S.Autor: Maciej Stachowicz
- student Informatyki Przemysłowej

 

 


 

Skomentuj na forum