Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
ebook Altaro - The Backup Bible Complete Edition

Artykuły

Zarządzanie środowiskiem VMware za pomocą PowerShell, czyli nie taki PowerCLI straszny

 


Istnieją również polecenia, których budowa nie odpowiada powyższej konwencji, tzw. Aliasy, np.:

dir - Get-ChildItem
cd - Set-Location
cls - Clear-Host

Oczywiście można ich używać zamiennie z odpowiadającymi im cmdletami, a nawet tworzyć własne Aliasy. Jednak w tym drugim przypadku nie zaleca się korzystania z takiej możliwości w sytuacji gdy chcielibyśmy udostępniać skrypty szerokiemu gronu odbiorców, gdyż może to powodować nieczytelność i prowadzić do błędów w trakcie ich interpretacji.

By wyświetlić pełną listę dostępnych aliasów należy posłużyć się komendą Get-Alias.

Poza cmdletami i aliasami PowerShell również pozwala na uruchomienie natywnych komend systemu Windows jak np. calc, notepad czy regedit.


Najważniejsze commandlety PowerShell'a

Każda z osób rozpoczynająca naukę z PowerShellem, powinna zapoznać się z trzema najczęściej używanymi komendami: Get-Command, Get-Help i Get-Member.

Get-Command jest komandletem zwracającym listę wszystkich komend powłoki.

By zawęzić listę wyświetlania można posłużyć się znakiem gwiazdki.

Get-Command *start* wyświetli wszystkie polecenia zawierające w nazwie 'start':

 

get-commandZ kolei Get-Command *start* -type cmdlet wyświetli tylko polecenia cmdlet z słowem 'start':

 

Get-CommandArgumenty dla poszczególnych komend poza '*' mogą zawierać również inne znaki dopasowania, np.: ?, [a-z0-9]

 

Logowanie i rejestracja