Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Artykuły

Zarządzanie środowiskiem VMware za pomocą PowerShell, czyli nie taki PowerCLI straszny

 


Cmdlet Get-Help, jak sama nazwa wskazuje, wyświetla pomoc da danego polecenia, np.:

Get-Help Get-Command

By wyświetlić długą listę wszystkich dostępnych tematów pomocy posłużymy się komendą Get-Help *.

Trzecią spośród podstawowych i najczęściej wykorzystywanych komend jest Get-Member. Cmdlet ten wyświetla metody i właściwości, które można zastosować do obiektu, np.:

Get-Process | Get-Member - wyświetli właściwości i metody związane z obiektami typu Proces.

Dzięki znajomości trzech podstawowych komend: Get-Command, Get-Help i Get-Member, każdy we własnym zakresie może poznawać kolejne cmdlety, poszerzając wiedzę na temat Windows PowerShell.

Porada 1.
Kolejne parametry commandletów oddziela się spacją, znaki cudzysłowu są opcjonalne, poza sytuacją gdy parametr zawiera znak spacji
np. "C:\Moje Dokumenty"

Porada 2.
Możemy znacznie przyspieszyć wpisywanie poleceń, lub też przypomnieć sobie nazwę polecenia co do której nie mamy pewności. Wystarczy w trakcie wpisywania nazwy polecenia, po dowolnej liczbie znaków, nacisnąć klawisz Tabulatora. Dzięki temu po każdym naciśnięciu polecenie będzie uzupełniane.

Na koniec tej sekcji wyświetlimy polecenia z bieżącej sesji Get-History (polecenie dostępne również po naciśnięciu klawisza F7) i opuszczamy środowisko powershellowe komendą exit.

 

Get-HistoryUruchamianie skryptów

Skrypty powłoki PowerShell to pliki tekstowe z rozszerzeniem *.ps1 np. skryptpierwszy.ps1.

By uruchomić wcześniej utworzony skrypt, z konsoli PowerShell należy podać pełną ścieżkę do skryptu, lub podać jego nazwę jeśli znajduje się on w bieżącej lokalizacji:

C:\Skrypty\skryptpierwszy.ps1

Aby uruchomić skrypt spoza konsoli, z Menu Start lub konsoli cmd.exe, należy wywołać konsolę PowerShell wraz z ścieżką skryptu:

powershell.exe -noexit C:\Skrypty\skryptpierwszy.ps1

Dzięki parametrowi -noexit, okno konsoli PowerShell nie zamknie się po wykonaniu skryptu.

Podstawy PowerShella już za nami, ale to na prawdę minimum. By móc tworzyć zaawansowane instrukcje i skrypty należy mieć na uwadze zapoznanie się m.in. z argumentami, instrukcjami warunkowymi i pętlami.  Przejdźmy jednak do samego PowerCLI.

 

Logowanie i rejestracja