Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Artykuły

Zarządzanie środowiskiem VMware za pomocą PowerShell, czyli nie taki PowerCLI straszny

 

 

Vmware vSphere PowerCLINajważniejsze polecenia VMware vSpere PowerCLI


By połączyć się z vCenter lub hostem ESX/ESXi należy podać polecenie:

Connect-VIServer -Server <IPAddress> -User <adminUsername> -Password <password>

Więcej informacji na temat podłączenia do serwera vSphere wyświetlimy korzystając z polecenia Get-Help poznanego w poprzedniej sekcji:

Get-Help Connect-VIServer

Natomiast polecenie z parametrem -examples:

Get-Help Connect-VIServer -examples

wyświetli przykładowe, zdefiniowane komendy w zakresie połączenia z hostem.


Komendy PowerCLI

Funkcje Cmdlet'ów związanych z infrastrukturą vSphere, łatwo rozszyfrować na podstawie ich nazwy. Poza Get-, najczęściej występującymi czasownikami w nazwach są:
Add- w poleceniach pozwalających na dodanie elementów, np. Add-VMHost
New- tworzenie nowych zasobów, np. New-HardDisk
Set- konfigurowanie, modyfikowanie elementów, np. Set-Cluster
Start- pozwalające na uruchomienie elementów, np. Start-VMHostServise
Stop- pozwalające na zatrzymanie elementów, Stop-VMHost
Move- przenoszenie, np. Move-VM
Remove- usuwanie, np. Remove-Snapshot

Poza tymi najpopularniejszymi można spotkać również inne, jak np. Wait-, Import-, Export-, Apply-,...

Jednymi z najczęściej używanych cmdletów są, polecenia związane z Hostem. Łatwo je zidentyfikować, gdyż w nazwie poleceń PowerCLI - "-VMHost" - określa hosta ESX/ESXi.
Najnowsza wersja PowerCLI zawiera 75 poleceń posiadających w nazwie VMHost (odnoszących się bezpośrednio do hosta).

Jednym z takich poleceń jest Get-VMHost.
Polecenie wyświetla informacje o wybranych lub wszystkich hostach w obrębie infrastruktury. Polecenie to nie wymaga żadnych parametrów, ale oczywiście możemy je doprecyzować za pomocą takich parametrów jak  
-VM, -State, -ResourcePool, -Datastore, -DistributedSwitch, -Location, -Name, -Id, -NoRecursion

W kolejnym kroku możemy dodać nowego hosta do vCenter
Add-VMHost -Name testowyhost -User root -Password pass -Location dc1
Add-VMHost -Name 192.168.2.10 -User root -Password pass -Location dc1