Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Zrozumieć Kubernetes
Zrozumieć Kubernetes

Jednym z coraz popularniejszych tematów w branży IT są systemy kontenerowe, a w szczególności Kubernetes. Raport VMware na temat Kubernetes za rok 2021 pokazuje, że z jednej strony platforma ta jest coraz chętniej wykorzystywana, choć z drugiej strony brak jest jednak specjalistycznej wiedzy na jej temat,...

Czytaj więcej...

Kto jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo firmowej chmury?
Kto jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo firmowej chmury?

Cyberatak na firmę prawie zawsze zaczyna się (a często też kończy…) dochodzeniem, kto zawinił powstałej sytuacji. Gdy ofiarą padną systemy w infrastrukturze chmurowej, niemal automatycznie za winnego uznany zostaje dostawca usługi, kontrakt jest przerywany, a zaatakowana aplikacja przenoszona z powrotem do lokal...

Czytaj więcej...

Chmura nad Wisłą - tak, ale powoli [Cloud comupting w Polsce]
Chmura nad Wisłą - tak, ale powoli [Cloud comupting w Polsce]

OVHcloud oraz Intel przyjrzały się rynkowi MŚP sprawdzając stopień wykorzystania cloud. Badanie  wykazało, że podczas pandemii chmurą zainteresowało się 41 proc. firm, a 71 proc. planuje kolejne wdrożenia. Ankietowanych zapytano także o plany, motywacje i kryteria wyboru usług chmurowych oraz o to jak decydenci oc...

Czytaj więcej...

BDRSuite - Scentralizowany backup punktów końcowych
BDRSuite - Scentralizowany backup punktów końcowych

BDRSuite, kompleksowe rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania po awarii, zostało zaprojektowane do ochrony środowisk działających w wielu modelach, od platform wirtualizacji (VMware vSphere i Microsoft Hyper-V), przez systemy fizyczne (Windows, Linux i Mac), po środowiska chmurowe (AWS) i SaaS (Microso...

Czytaj więcej...

W zdrowiu i chorobie, czyli jak wybrać dobrego dostawcę chmury?
W zdrowiu i chorobie, czyli jak wybrać dobrego dostawcę chmury?

Wraz z popularnością chmury obliczeniowej, pojawia się na rynku coraz więcej dostawców usług cloud. Niestety jak ze wszystkim - im większy wybór, tym trudniej podjąć decyzję. To, jak ocenisz niezawodność i możliwości dostawcy usług chmurowych, któremu planujesz powierzyć dane i aplikacje swojej fir...

Czytaj więcej...

Co wiemy o sztucznej inteligencji? Niewiele, a i tak za mało
Co wiemy o sztucznej inteligencji? Niewiele, a i tak za mało

Ponad 40% z nas ma codziennie do czynienia ze sztuczną inteligencją, ale tylko co druga osoba jest w stanie wytłumaczyć czym w ogóle ów termin właściwie jest, podaje firma Entrata. Być może dlatego coraz częściej zdarza się, że zaawansowane algorytmy zaskakują ludzi swoimi wnioskami, a przecież to syntety...

Czytaj więcej...

Aktualności

Red Hat - zerowa emisja gazów cieplarnianych do 2030 roku

CO2 climateFirma Red Hat, jeden z wiodących światowych dostawców rozwiązań open source, ogłosiła, że w ramach działań ograniczających globalny kryzys klimatyczny będzie dążyć do całkowitego wyeliminowania emisji netto gazów cieplarnianych (GC) z działalności operacyjnej do 2030 roku.

Przyjęty przez Red Hat cel „zero emisji netto” do 2030 r. jest zgodny z zalecaną przez naukowców ścieżką ograniczania procesu globalnego ocieplenia do 1,5 stopnia Celsjusza ponad poziom sprzed epoki przemysłowej i obejmuje emisje zakresu 1 i 2 oraz emisje zakresu 3 związane z wykorzystywaniem przez Red Hat energii elektrycznej w kolokacyjnych centrach danych podmiotów zewnętrznych. W firmie przeprowadzono szczegółowy audyt ukierunkowany na opracowanie profilu rozliczania emisji, przyjmując rok 2019 jako rok bazowy.

"Przyjmując kompleksową mapę drogową, która opiera się na naszej strategii otwartej chmury hybrydowej i jest spójna z ogólnymi celami klimatycznymi IBM, zmniejszymy oddziaływanie na środowisko, aby zachować naszą planetę dla przyszłych pokoleń" - oświadczył Matt Hicks, prezes i dyrektor generalny Red Hat. "Wszyscy możemy przyczyniać się do zmniejszania śladu węglowego. Przyjęta przez nas strategia jest jedną z inicjatyw podejmowanych przez Red Hat w tym kierunku"

Aby osiągnąć cel zerowej emisji GC netto do 2030 roku, Red Hat zamierza:
● zmniejszyć do 2025 roku poziom emisji gazów cieplarnianych z działalności operacyjnej o 65% w stosunku do roku 2019;
● nadać priorytet działaniom na rzecz efektywności energetycznej i pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, m.in. osiągnięcie poziomu 75% energii ze źródeł odnawialnych do 2025 roku i 90% do 2030 roku. Red Hat planuje zawierać kolejne umowy na dostawy energii ze źródeł odnawialnych, aby kompleksowo wspierać funkcjonowanie obiektów o największym zużyciu energetycznym, a także wdrożyć zrównoważone standardy projektowe w całym portfolio obiektów firmy w celu obniżenia konsumpcji energii.

Aby motywować dostawców do ciągłego doskonalenia i utrzymywać zaangażowanie w ramach własnego łańcucha wartości, Red Hat zamierza:
● do 2027 roku włączyć w działania ⅔ dostawców (według wielkości wydatków) i zwrócić się do nich o opracowanie i realizację własnych systemów zarządzania środowiskowego oraz wyznaczenie celów w zakresie redukcji emisji GC;
● inwestować w oprogramowanie open source, projekty standaryzacyjne i działania społecznościowe, m.in. w ramach Grupy roboczej CNCF ds. zrównoważonego rozwoju, aby wykorzystywać potencjał otwartego oprogramowania do wspierania klientów, partnerów, dostawców i innych interesariuszy w realizacji celów klimatycznych i ograniczaniu wielkości emisji;
● opracować metodologię pomiaru zużycia energii przez oprogramowanie i działania zmierzające do jej redukcji.

Aby zapewnić pełną przejrzystość i rozliczalność, Red Hat zobowiązuje się do dokumentowania i publicznego ujawniania swoich działań mających na celu ograniczanie emisji gazów cieplarnianych. Informacje te będą przedstawiane w corocznym raporcie firmy dotyczącym odpowiedzialności społecznej (CSR) oraz na firmowej stronie internetowej. Dane dotyczące emisji GC przez Red Hat w latach 2019–2021 są dostępne w Raporcie CSR za rok 2021. Cele te są zgodne ze zobowiązaniem IBM do osiągnięcia zerowej emisji netto gazów cieplarnianych do 2030 roku.

Źródło: Red Hat