Virtual-IT.pl - data center cloud computing SDx AI storage network cybersecurity

Integracja AIOps w kompleksowym monitorowaniu IT: Site24x7
Integracja AIOps w kompleksowym monitorowaniu IT: Site24x7

Środowiska IT stają się coraz bardziej rozbudowane. Firmy korzystają z infrastruktury on-premise jak również z rozwiązań chmurowych, często z wielu chmur (multicloud). W takiej sytuacji kluczem dla zapewnienia niezawodnego działania systemów IT jest monitoring infrastruktury. Właściwe rozwiązanie do monit...

Czytaj więcej...

Broadcom upraszcza ofertę i model licencjonowania VMware
Broadcom upraszcza ofertę i model licencjonowania VMware

W ciągu ostatnich dwóch lat firma VMware podejmowała wysiłki mające na celu uproszczenie swojego portfolio rozwiązań i przejście z modelu licencji wieczystych na model subskrypcji, który branża przyjęła już jako standard korzystania z chmury. Firma zaznaczyła, że takie zmiany przyniosą klientom większe ko...

Czytaj więcej...

Chcielibyśmy, żeby chmura…, czyli oczekiwania wobec dostawcy
Chcielibyśmy, żeby chmura…, czyli oczekiwania wobec dostawcy

Wyniki badania PMR dla Polskiej Chmury wskazują, że ponad 2/3 firm korzysta z rozwiązań chmurowych, a około 1/3 jest w trakcie ich wdrażania. Tym samym chmura to już stały element ekosystemu i działalności przedsiębiorstw w Polsce. Rynek ten dojrzał i firmy szukają w chmurze korzyści oraz rozwiązań dopasowanych wprost ...

Czytaj więcej...

Historia oszukiwania ludzi przez sztuczną inteligencję
Historia oszukiwania ludzi przez sztuczną inteligencję

Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii rozwijają się również złośliwe schematy. Od niedawna do długiej listy oszustw dołączyła sztuczna inteligencja (Artificial Intelligence, AI). Wykorzystanie technologii sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego (Machine Learning, ML) przenosi phishing i inne oszustwa cyb...

Czytaj więcej...

FRITZ!Box 6850 5G - router gotowy na sieć piątej generacji
FRITZ!Box 6850 5G - router gotowy na sieć piątej generacji

Przed kilkoma tygodniami w skromnych progach naszej Virtual-nej redakcji pojawiła się przesyłka zawierająca router FRITZ!Box 6850 5G od firmy AVM. Router wprowadzony na rynek latem ubiegłego roku, za pomocą wbudowanego modemu obsługuje zakresy 5G w paśmie poniżej 6 GHz, a także LTE Advanced Pro we wszystkich obecnie wy...

Czytaj więcej...

Brak wykwalifikowanej kadry i starzejące się systemy główną barierą cyfryzacji
Brak wykwalifikowanej kadry i starzejące się systemy główną barierą cyfryzacji

Według opublikowanego przez Veeam raportu Data Protection Trends Report 2022, największym wyzwaniem dla firm związanym z cyfryzacją są braki wykwalifikowanej kadry IT i starzejące się systemy. Aż 1/3 przedsiębiorstw w razie awarii i braku dostępu do zasobów planuje przywracać działanie serwerów w trybie r...

Czytaj więcej...

Aktualności

Sukces AI zależy od integracji danych

AINowe badania Salesforce pokazują, że 85% liderów IT oczekuje, że sztuczna inteligencja zwiększy produktywność programistów w ich organizacjach w ciągu najbliższych trzech lat - co jest dobrą zmianą, ponieważ raportują oni 39% wzrost liczby zapytań IT w ciągu ostatniego roku. Jednocześnie 62% z nich twierdzi, że ich organizacja nie jest jeszcze przygotowana do harmonizacji systemów danych w celu pełnego wykorzystania sztucznej inteligencji, co utrudnia przejście i dodatkowo zwiększa obciążenie ich zespołów.

Co więcej, 98% organizacji IT zgłasza dziś, że doświadcza wyzwań związanych z wysiłkami na rzecz transformacji cyfrowej, przy czym 80% z nich wymienia silosy danych jako powód do niepokoju, a 72% zmaga się z systemami, które są od siebie nadmiernie zależne.

W corocznym raporcie Connectivity Benchmark Report firma MuleSoft przeprowadziła ankietę wśród 1050 dyrektorów ds. informatycznych i decydentów IT na całym świecie, aby zrozumieć wyzwania i sposoby, w jaki organizacje mogą wykorzystywać integrację, automatyzację i interfejsy API do budowania skutecznych strategii sztucznej inteligencji.

Skuteczne strategie AI, które zapewniają zwrot z inwestycji i wartość biznesową
Skuteczne strategie AI opierają się w dużej mierze na mocnej integracji danych tak, aby móc czerpać korzyści z poprawy wydajności operacyjnej, produktywności oraz pozytywnych doświadczeń pracowników i klientów.

● Sztuczna inteligencja jest wyznacznikiem: Liderzy IT spodziewają się 69% wzrostu średniej liczby dużych modeli językowych (LLM), z których będą korzystać w ciągu najbliższych trzech lat, a 80% organizacji twierdzi, że już dziś korzysta z wielu predykcyjnych i generatywnych modeli AI.
● Integracja jest główną przeszkodą dla innowacji AI: Chociaż sztuczna inteligencja zwiększa wydajność i produktywność, jest ona zależna od zintegrowanych danych. Szacuje się jednak, że tylko 28% aplikacji jest ze sobą połączonych, a 95% liderów IT twierdzi, że kwestie integracji utrudniają przyjęcie sztucznej inteligencji.
● Bezpieczeństwo i zaufanie pozostają barierami dla wdrożenia: 64% liderów IT obawia się etycznego wykorzystania i wdrożenia sztucznej inteligencji.

Rozbicie silosów danych może uwolnić pełny potencjał sztucznej inteligencji
Silosy danych stanowią istotną barierę postępu. Aż 81% respondentów twierdzi, że silosy utrudniają postępy we wdrażaniu transformacji cyfrowej. W rezultacie istnieje większa potrzeba ujednolicenia wszystkich ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych danych biznesowych, w celu zasilania i wdrażania zaufanej sztucznej inteligencji we wszystkich funkcjach biznesowych.

● Organizacje stoją przed wyzwaniem połączenia danych z aplikacjami AI: 72% liderów IT uważa, że ich obecna infrastruktura jest zbyt współzależna, a 62% twierdzi, że ich organizacja nie jest przygotowana do harmonizacji systemów danych w celu wykorzystania technologii AI.
● Wgląd w dane pozostaje niewykorzystany: 75% organizacji twierdzi, że zmaga się z integracją wglądu w dane z doświadczeniami użytkowników.
● Cyfrowe doświadczenia klientów nie są w pełni dopracowane: Tylko 26% organizacji uważa, że zapewnia w pełni połączone doświadczenia użytkowników we wszystkich kanałach.

Automatyzacja jest niezbędna
Zespoły IT są często odpowiedzialne za wdrażanie automatyzacji, ale pozostają ostrożne w kwestii umożliwienia użytkownikom ich samodzielnej obsługi. Tylko 22% liderów IT twierdzi, że ich strategia pomagania nietechnicznym użytkownikom biznesowym w integracji aplikacji i źródeł danych za pośrednictwem interfejsów API jest aktualna. Jednocześnie przeszkodę stanowi luka kompetencyjna w zespołach IT. Wypełnienie tej luki poprzez strategiczną współpracę i podnoszenie kwalifikacji jest niezbędne, aby organizacje mogły jak najlepiej wykorzystać automatyzację zarówno pod kątem innowacji, jak i wydajności.
● Zespoły IT pod ogromną presją: zespoły IT mają trudności z efektywną integracją, ponieważ 98% z nich zgłasza trudności związane z transformacją cyfrową. Luki w umiejętnościach i obawy dotyczące zgodności znajdują się na szczycie listy wyzwań IT.
● Sztuczna inteligencja może pomóc zespołom IT: 85% liderów IT oczekuje, że sztuczna inteligencja zwiększy produktywność programistów.
● Zespoły IT wykorzystują zrobotyzowaną automatyzację procesów (RPA), aby zmniejszyć obciążenie: Zespoły IT coraz częściej stosują automatyzację w celu zarządzania wysokimi wymaganiami, przy czym jedna trzecia zespołów preferuje obecnie RPA, co stanowi znaczny wzrost w porównaniu z 13% w 2021 r. do 31% w 2023 r.

Praktycznie każda firma korzysta z interfejsów API i mogą one stanowić strategiczną dźwignię wzrostu
Interfejsy API usprawniają dostęp do danych oraz ich wykorzystanie, napędzając wzrost poprzez płynne łączenie różnych aplikacji i systemów. W rzeczywistości szacuje się, że 33% wszystkich przychodów generowanych jest przez interfejsy, a ten odsetek utrzymuje się na stałym poziomie w ciągu ostatnich trzech lat.
● Interfejsy API uwalniają potencjał przychodów: Interfejsy API przyczyniły się do zwiększenia przychodów w przypadku 39% respondentów i obniżenia kosztów operacyjnych w przypadku 35%.
● Interfejsy API zwiększają wydajność operacyjną i produktywność: Liderzy IT zgłaszają, że interfejsy API zwiększają elastyczność i promują samoobsługę (54%), zwiększają produktywność (48%) i przynoszą korzyści zespołom biznesowym, pomagając im sprostać ich wymaganiom (46%).
● API są poszukiwane: Większość (54%) liderów IT wykorzystuje interfejsy API do tworzenia integracji.
● Powyższe dane pokazują, że liderzy IT są coraz bardziej świadomi tego, że ich zdolność do operacjonalizacji sztucznej inteligencji – a także zwiększania wartości biznesowej oraz wartości dla klienta - będzie zależeć od ich zdolności do zintegrowania jej z istniejącymi systemami, co przełoży się na nowe możliwości rozwoju.

"Sztuczna inteligencja jest tak dobra, jak dane, które organizacje mogą do niej podłączyć, a to przekłada się na wyniki, które mogą z niej uzyskać. Zasadniczo są to wyzwania związane z integracją i automatyzacją. Dane pokazują, że liderzy IT są coraz bardziej świadomi, że ich zdolność do operacjonalizacji sztucznej inteligencji - i napędzania wartości biznesowej oraz wartości dla klienta - będzie zależeć od ich zdolności do zintegrowania jej z istniejącymi systemami" - komentuje Param Kahlon, EVP oraz General Menager ds. automatyzacji i integracji w Salesforce.

Źródło: Salesforce

Logowanie i rejestracja