Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Artykuły

Zarządzanie środowiskiem VMware za pomocą PowerShell, czyli nie taki PowerCLI straszny

 


Instalacja PowerShell i PowerCLI

Windows PowerShell w wersji 2.0 jest składnikiem w systemów Windows 7 oraz Windows Server 2008 R2. W systemach Windows Vista i Windows Server 2008 jako opcjonalnie występuje poprzednia wersja 1.0. Można jednak ją zaktualizować do wersji 2.0. Domyślnie PowerShell nie występuje w Windows XP i trzeba go zainstalować samodzielnie (wymagany dodatek Service Pack 2 lub nowszy).

Instalator Windows PowerShell można pobrać z tej strony. Po pobraniu pakietu instalacyjnego, należy uruchomić instalator i na kilku kolejnych oknach instalatora kliknąć Next zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

W związku z tym, że w pewnych sytuacjach środowisko wymaga praw administratora warto utworzyć dwa skróty do programu Windows PowerShell. Jeden z prawami zwykłego użytkownika - do codziennej pracy i drugi z uprawnieniami administratora - do zadań specjalnych.

VMware vSphere PowerCLI dostępny jest pod tym adresem (przed pobraniem wymagana wcześniejsza rejestracja).

Instalacja PowerCLI również nie przysparza żadnych problemów. Uruchamiamy instalator, na kolejnych oknach czytamy i akceptujemy postanowienia licencyjne, a następnie przechodzimy kolejne kroki zgodnie z instrukcjami kreatora instalacji.

 

PowerCLI Installation

 

Po kilkudziesięciu sekundach środowisko jest gotowe do pracy.


Pierwsze kroki z PowerShell

Polecenia PowerShell'owe - cmdlets - charakteryzuje dwuczęściowa składnia:

PierwszaCzęść(myślnik)DrugaCzęść / Czasownik-Rzeczownik

- Czasownik (w poleceniu zawsze z prawej strony) wskazuje wykonywaną czynność
- Rzeczownik (w poleceniu z lewej strony) definiuje czego dotyczy ta czynność

np.:
- Copy-Item - Kopiuj-Obiekt
- Get-Date - Wyświetl bieżącą datę i godzinę

I tak kilkanaście czasowników i kilkadziesiąt rzeczowników zestawionych w różnych kombinacjach w rękach administratora może stać się potężnym narzędziem ułatwiającym pracę.

 

Logowanie i rejestracja